Lægevidenskabens sprog

Lægevidenskabens sprog

Beskrivelse

Fakta

I bogen berettes om det lægevidenskabelige fagsprogs historie lige fra Antikkens Grækenland og Rom til vore dage. Lægelatinen var i mange århundreder medicinens internationale sprog, og herhjemme blev patientjournaler skrevet på latin helt op til midten af 1800-tallet. Nu er lægelatinen afløst af de nationale fagsprog, herunder lægedansk og lægeengelsk, men de fleste termer har rod i de klassiske sprog. Den historiske gennemgang danner udgangspunkt for en sproglig analyse af det nutidige fagsprog og for sprogpolitiske overvejelser om dets fremtidige udvikling. Har lægelatinen udspillet sin rolle, også når det gælder anatomiske termer og diagnoser? Hvilke ortografiske principper er de mest hensigtsmæssige? Hvordan skal vi håndtere den tiltagende import af engelske termer? Henrik R. Wulff er specialist i intern medicin og var indtil 1996 overlæge ved Københavns Amts Sygehus i Herlev. Indtil 2001 var han desuden tilknyttet Afdelingen for Medicinsk Videnskabsteori ved Panum Instituttet som professor i klinisk beslutningslære og etik. "Lægevidenskabens sprog" afspejler både forfatterens mangeårige interesse for sprog og hans kendskab til medicinsk idéhistorie.
Fås som

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk.

Find priser.