Spring til hovedindhold

Handelsbetingelser

Sidst opdateret d. 16. juni 2022

 

HANDELSBETINGELSER FOR KØB AF FYSISKE PRODUKTER (FORBRUGER)

1    ANVENDELSE

1.1    Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved en forbrugers køb af fysiske varer, dvs. ikke-digitalt materiale af Munksgaard. Hvis du ønsker at købe Munksgaards fysiske varer til skoler, gymnasier, virksomheder mv., kan handelsbetingelserne findes her.

1.2    Bestilles der digitale varer (digitalt materiale), kan handelsbetingelserne findes her.  

1.3    Disse handelsbetingelser finder alene anvendelse i det omfang, der ikke skriftligt er aftalt andet, herunder hvis der fremgår andet af ordrebekræftelsen.

1.4    Ved "du" forstås dig, der handler som forbruger.

1.5    Ved "vi" og "os" forstås Munksgaard (Gyldendal A/S), CVR-nummer 58 20 01 15, Klareboderne 5, 1001 København K

2    BESTILLING

2.1    Ved bestilling får du automatisk sendt en ordrebekræftelse på e-mail.

3    BETALING

3.1    Alle priser er angivet i danske kroner og er angivet inklusive moms.

3.2    Vi modtager betaling med følgende kort: Dankort, VISA/Dankort, VISA, Diners eller Master-Card/Eurocard.

3.3    For at gøre kortkøb så sikkert som muligt hos os, krypteres al information med SSL. Det bety-der, at informationen sker via en sikker forbindelse, og at dine kortoplysninger ikke læses af udenforstående. Du kan altid se, hvornår du er på en sikker forbindelse ved, at der kommer en lille hængelås frem i bunden af din browser.

3.4    Ved betaling med betalingskort sendes følgeseddel sammen med de(n) bestilte vare(r) og faktura sendes til din mail.

3.5    Når du betaler med kort, hæver vi først beløbet på din konto, når din vare afsendes fra os.

4    EKSPEDITIONSGEBYR

4.1    Bestillingen pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 45 inkl. moms. Ekspeditionsgebyret omfatter håndtering samt forsendelse af ordren.

5    LEVERING

5.1    Vi tilstræber at levere bestillinger så hurtigt som muligt, og normalt vil de være fremme 3-4 arbejdsdage, efter at ordren er modtaget.

5.2    Ovenstående leveringstid er vejledende, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser.

5.3    Vi leverer ikke uden for Danmark på salg fra online-shoppen. Såfremt der ønskes levering uden for Danmark, herunder til Grønland og Færøerne, bedes du kontakte os via e-mail på forlaget@munksgaard.dk.

6    FORTRYDELSESRET

6.1    Du kan uden begrundelse fortryde dit køb op til 14 dage efter, du har modtaget varen, ved at give os meddelelse herom. Du skal sende materialet retur senest 14 dage efter, du har givet os meddelelse om din fortrydelse af købet. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag anses fortrydelsesfristen for udløbet den følgende hverdag.

6.2    Har du købt flere varer, kan du fortryde dele af købet. Hvis du har købt flere varer, og vi ikke kan levere hele ordren samtidig, begynder fortrydelsesfristen, når du får den sidste vare i fysisk besiddelse.

6.3    Hvis du ønsker at fortryde, skal du give os en utvetydig meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet, f.eks. ved brev eller via e-mail til forlaget@munksgaard.dk. Du kan også vælge at anvende vores standard fortrydelsesformular, som findes her, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet, inden fristen er udløbet.

6.4    Du kan ikke fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen eller ved at undlade at afhente varen, med mindre du har truffet særlig aftale med kundeservice herom. Kundeservice kan kontaktes på forlaget@munksgaard.dk eller på telefon 33 75 55 60 (inden for normal åbningstid).

6.5    Du er velkommen til at undersøge varen, men du må ikke tage varen i brug. Du hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på.

6.6    Returnering og refundering

6.6.1    Ønsker du at fortryde dit køb, skal varen/varerne returneres til:

DBK
Returafdelingen
Bækvej 10-12
4690 Haslev

6.6.2    Varen skal returneres senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil fortryde dit køb. Fristen anses for overholdt, hvis varen er afsendt inden 14 dage efter meddelelse til os om, at du ønsker at fortryde købet. Vedlæg venligst ordrebekræftelsen/faktura/følgeseddel ved returnering af varen.

6.6.3    Du skal selv betale for omkostningerne ved returnering af varen.

6.6.4    Ved returnering kan varen ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.

6.6.5    Det er vigtigt, at du pakker varen forsvarligt ind ved returnering, da du bærer risikoen for varen, indtil vi har modtaget varen. Vi anbefaler, at du anvender den oprindelige emballage og opfordrer dig til at gemme forsendelseskvitteringer.

6.6.6    Når du fortryder et køb, refunderer vi betalingen inklusive leveringsomkostninger (dvs. leveringsomkostninger, der er forbundet med den billigste leveringsform, som vi tilbyder) til din konto hurtigst muligt og senest 14 dage efter, vi har modtaget meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet. Vi kan dog tilbageholde betalingen, indtil varen er modtaget retur, eller du har sendt os dokumentation for, at varen er returneret.

6.6.7    Tilbagebetalingen sker til samme betalingsmiddel, som du anvendte til købet, medmindre andet er aftalt.

6.6.8    Hvis varen er anvendt ud over, hvad der er beskrevet under pkt. 6.5 ovenfor, og dette indebærer en forringelse af varens værdi, kan dette medføre, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

6.6.9    Bemærk, at ekspeditionsgebyret ikke refunderes, såfremt alene en del af dit køb fortrydes.

7    REKLAMATION

7.1    Købelovens regler om forsinkelse og mangler, herunder reglerne om reklamation, finder anvendelse på køb af varer.

7.2    Det vil sige, at du har 24 måneders reklamationsret fra leveringstidspunktet, hvis den købte vare har en mangel, f.eks. en fabrikations- eller materialefejl. Du skal reklamere inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. En reklamation inden for to måneder efter, at manglen konstateres, vil altid anses for at være rettidig.  

7.3    Når du reklamerer, bedes du skrive til forlaget@munksgaard.dk eller ringe til os på telefon 33 75 55 60 og oplyse så detaljeret som muligt, hvad problemet er.

7.4    Såfremt der er tale om en berettiget reklamation, sender vi dig herefter en returpakkeseddel, som du skal udfylde og sætte på pakken, når du returnerer varen. Vi betaler fragtomkostningerne.

7.5    Husk, at det er vigtigt, at du pakker varen forsvarligt ind ved returnering, da du som nævnt ovenfor bærer risikoen for varen, indtil vi har modtaget denne. Vi anbefaler, at du anvender den oprindelige emballage, og opfordrer dig til at gemme forsendelseskvitteringer inklusive oplysninger om fragtomkostninger samt evt. track & trace nummer.

7.6    Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav og uden omdeling.

8    ÆNDRINGER

Ændringer af handelsbetingelserne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Ændringerne vil kun gælde for bestillinger, som er blevet afgivet på eller efter den dato, hvor ændringerne i handelsbetingelserne træder i kraft.

9    ANSVAR

Vi kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen på grund af forsinkelse eller fejl fra fragtfirmaets side eller en uforudsigelig begivenhed, som vi ikke har kontrol over (force majeure) eksempelvis uroligheder, hel eller delvis strejke, brand, oversvømmelser eller lignende til-fælde.

10    FORTROLIGHED

10.1    Vi behandler oplysninger om navn, adresse mv. fuldt fortroligt. Oplysningerne anvendes alene til at ekspedere bestillingen.

11    BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

11.1    Vi indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af varer. Vores Persondatapolitik kan læses her.

12    OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

12.1    Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os, hvis du vil klage over et køb. Hvis vi ikke kan opnå enighed, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne for at klage er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

12.2    EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive Munksgaard som leverandør og vores e-mail: forlaget@munksgaard.dk.

13    STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, skal du udfylde og sende en standardfortrydelsesformular til forlaget@munksgaard.dk. Du finder formularen her.


HANDELSBETINGELSER FOR KØB AF DIGITALT MATERIALE (FORBRUGER)

1    ANVENDELSE

1.1    Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved en forbrugers køb af Digitalt Materiale af Munksgaard. Hvis du ønsker at købe Munksgaards Digitale Materiale til skoler, gymnasier, virksomheder mv., kan handelsbetingelserne findes her.

1.2    Bestilles der fysiske varer, dvs. ikke-Digitalt Materiale, kan handelsbetingelserne findes her.  

1.3    Disse handelsbetingelser finder alene anvendelse i det omfang, der ikke skriftligt er aftalt andet mellem Parterne, herunder hvis andet fremgår af ordrebekræftelsen.

1.3.1    Brugen af Digitalt Materiale skal ske under overholdelse af disse handelsbetingelser og vilkår aftalt i henhold til ordrebekræftelse fra os. Du er ansvarlig for at påse, at samtlige de Brugere, du gør produktet tilgængeligt for, overholder og respekterer vilkårene.

1.4    Ved "du" forstås dig, der handler som forbruger.

1.5    Ved "vi" og "os" forstås Munksgaard (Gyldendal A/S), cvr-nummer 58 20 01 15, Klareboderne 5, 1001 København K.

1.6    Ved "Digitalt Materiale" forstås e-bøger, i-bøger, onlinematerialer mv. bestilt gennem os.

1.7    Ved "Brugeren" forstås en fysisk person, der anvender materialet, og som har en tilknytning til dig.  

2    BESTILLING

2.1    Ved bestilling får du automatisk sendt en ordrebekræftelse på e-mail.

2.2    Ved køb af Digitalt Materiale gennem Apple iTunes App Store eller Google Play gælder Apples og Googles brugervilkår, og nærværende handelsbetingelser finder dermed ikke anvendelse.

2.3    Køb af Digitalt Materiale gennem Apple iTunes App Store eller Google Play vil ikke blive registre-ret i vores kundedatabase og vil heller ikke kunne administreres via din brugerprofil. Administration af køb, som er gjort gennem Apple iTunes App Store eller Google Play, administreres via din egen adgang til disse tjenester.

3    BETALING

3.1    Alle priser er angivet i danske kroner og er angivet inklusive moms.

3.2    Vi modtager betaling med følgende kort: Dankort, VISA/Dankort, VISA, Diners eller MasterCard/Eurocard.

3.3    For at gøre kortkøb så sikkert som muligt hos os, krypteres al information med SSL. Det betyder, at informationen sker via en sikker forbindelse, og at dine kortoplysninger ikke læses af udenforstående. Du kan altid se, hvornår du er på en sikker forbindelse ved, at der kommer en lille hængelås frem i bunden af din browser.

3.4    Ved betaling med betalingskort sendes fakturaen til din e-mail.

3.5    Betaling af abonnement

3.5.1    Abonnementer faktureres forud en gang om året med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

3.5.2    En prisændring får først virkning fra fornyelse af abonnementet.

4    ADGANG OG VARIGHED

4.1    E-bøger

4.1.1    Digitalt Materiale, der købes som E-bøger, kan downloades fra din profil under ”Dine digitale læremidler” på munksgaard.dk.

4.2    I-bøger

4.2.1    Digitalt Materiale, der købes som i-bøger, sælges med den valgte adgang, der fremgår af ordrebekræftelsen.

4.2.2    Varigheden af en i-bog vil fremgå af ordrebekræftelsen. Periodens varighed beregnes fra købsdato og udløber automatisk ved periodens udløb, medmindre i-bogen er købt via abonnement.  

4.3    Abonnement

4.3.1    Abonnement til Digitalt Materiale træder i kraft fra købsdatoen og løber i den periode, som er angivet på ordrebekræftelsen.

4.3.2    Det fremgår af det enkelte produkts side, om det kan købes som abonnement.

4.3.3    Abonnementet fornyes automatisk med samme periode, med mindre det opsiges af en af parterne jf. punkt 4.3.3. Du er dog bundet af abonnementet de første 6 måneder.

4.3.4    Abonnementet kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned, dog således at det tidligst kan opsiges til udgangen af den 6. måned, jf. ovenfor.

4.3.5    Opsigelse skal ske skriftligt på forlaget@munksgaard.dk.

4.3.6    Vi refunderer en forholdsmæssig del af din forudbetaling, såfremt abonnementet opsiges.

5    SYSTEMKRAV

5.1    Eventuelle krav til browser mv., for at kunne tilgå og anvende det Digitale Materiale, fremgår af produktbeskrivelsen på hjemmesiden.

6    SERVICEMÅL

6.1    På Digitalt Materiale, der anvendes online, tilstræber vi at have en oppetid på 99,9 %.

6.2    Vi vil endvidere tilstræbe at afvikle servicevinduer uden for normal kontortid.

6.3    Uanset ovenstående er du og/eller Brugeren ikke berettiget til at gøre et krav, herunder et økonomisk krav, gældende som følge af manglende overholdelse af oppetiden og/eller tilgængelig-heden.

7    SUPPORT

7.1    Såfremt der er problemer med Digitalt Materiale (fx adgang til den købte i-bog), kan der findes hjælp her. Alternativt kan vores kundeservice kontaktes på: support@gyldendal.dk eller 33 75 55 60 (inden for normal åbningstid).

8    REKLAMATION

8.1    Købelovens regler om forsinkelse og mangler, herunder reglerne om reklamation, finder anvendelse på køb af Digitalt Materiale.

8.2    Du skal reklamere inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen.

8.3    Når du reklamerer, bedes du skrive til forlaget@munksgaard.dk eller ringe til os på telefon 33 75 55 60 (inden for normal åbningstid) og oplyse så detaljeret som muligt, hvad problemet er. For yderligere oplysninger om klagemuligheder se punkt 18 i disse handelsbetingelser.

9    FORTRYDELSE AF KØB

9.1    Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med det Digitale Materiale, du har købt hos os, har du 14 dages fortrydelsesret.

9.2    Udløber fortrydelsesfristen på en lørdag, søndag eller helligdag anses fortrydelsesfristen for udløbet den følgende hverdag.

9.3    Har du købt flere varer, kan du fortryde dele af købet.

9.4    Hvis du ønsker at fortryde, skal du give os en utvetydig meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet, f.eks. via e-mail til forlaget@munksgaard.dk. Du kan også vælge at anvende vores standardfortrydelsesformular, som findes her, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet, inden fristen er udløbet.

9.5    Bortfald af fortrydelsesret

9.5.1    Du anerkender og giver samtykke til, at din fortrydelsesret bortfalder, hvis det Digitale Materiale er taget i brug, herunder aktiveret eller downloadet, inden fortrydelsesfristens udløb.

10    RETTIGHEDER OG BRUGSRET

10.1    Vi, og de rettighedshavere vi måtte repræsentere, har ophavsret og enhver anden rettighed til det Digitale Materiale. Du bevarer rettighederne til egne data.

10.2    Du må alene anvende det Digitale Materiale, eller lade det Digitale Materiale anvende til egne formål og med de begrænsninger og det antal Brugere, som fremgår af ordrebekræftelsen.

10.3    Alle vores data, programmer, logoer m.v., som indgår i produktet, tilhører os og er beskyttet efter gældende lovgivning, herunder ophavsrets-, varemærke- og markedsføringsloven.

10.4    Du skal respektere vores rettigheder og er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det Digitale Materiale til tredjemand.

10.5    Det er ikke tilladt at skjule, fjerne eller ændre varemærker, produktinformation, angivelser om rettighedsforhold eller lignende. Det er ligeledes ikke tilladt at bryde eller omgå sikkerhedsforanstaltninger, herunder adgangsbegrænsninger og koder.

10.6    Produktet må ikke integreres på din eller tredjemands platforme (eksempelvis hjemmesider) for dermed at gøre det tilgængeligt for tredjepart.

11    KOPIERING

11.1    Du skal sikre, at Brugeren alene foretager udprintning eller elektronisk kopiering til eget brug. Elektronisk kopiering må alene ske via browserens kopifunktion eller via hjemmesidens indbyggede kopifunktion.

11.2    Enhver anden kopiering af indholdet af produktet er ikke tilladt uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

11.3    Uanset ovenstående er en Bruger berettiget til at downloade en e-bog til flere enheder til eget brug, herunder studiemæssigt brug.

12    DIN MISLIGHOLDELSE

12.1    Såfremt du eller en Bruger væsentligt misligholder jeres forpligtelser under denne aftale, er vi berettiget til at lukke adgangen til det Digitale Materiale.

12.2    Din manglende betaling af forfaldne fakturaer samt din eller en Brugers ulovlige brug af det Digitale Materiale vil altid blive anset som væsentlig misligholdelse.

12.3    Det i dette punkt 12 anførte begrænser ikke en parts rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i henhold til gældende lovgivning i tilfælde af den anden parts misligholdelse af aftalen.

13    ANSVAR

13.1    Vi kan ikke holdes ansvarlige for manglende opfyldelse af aftalen på grund af en uforudsigelig begivenhed, som vi ikke har kontrol over (force majeure).

13.2    Vi kan endvidere ikke holdes ansvarlig for tab opstået som følge af virus, malware mv. i det Digitale Materiale.

13.3    Du er ansvarlig for data og materiale, som Brugeren tilføjer/indlæser i det Digitale Materiale. Du skal friholde os for ethvert krav, der måtte opstå som følge af uretmæssig brug af links, data mv., som en Bruger indsætter i det Digitale Materiale, herunder hvis indsættelsen krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

13.4    Du er alene ansvarlig for ulovlig brug af det Digitale Materiale, såfremt den ulovlige brug skyldes dine eller Brugerens forhold. Du er således fritaget for ansvar for brug i strid med disse handelsbetingelser såfremt, men ikke begrænset til, en Brugers adgang til Digitalt Materiale hackes.

14    ÆNDRINGER

14.1    Vi kan ændre priser og andre vilkår med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning i følgende tilfælde:

•    Udefrakommende omkostninger forbundet med vores levering af ydelser
•    Inflation regnet fra 1. januar 2018 (indeks 100)
•    Ændret lovgivning, regulering eller praksis
•    Produktændringer

14.2    Ændringer varsles individuelt via e-mail, og du vil kunne opsige aftalen som følge af ændringer i ovenstående.

15    OVERDRAGELSE

15.1    Du eller Brugeren må ikke overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden vores skriftlige accept.

16    FORTROLIGHED

16.1    Vi behandler oplysninger om navn, adresse mv. fuldt fortroligt. Oplysningerne anvendes alene til at ekspedere bestillingen.

17    BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

17.1    Vi indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af varer. Vores Persondatapolitik kan læses her.

18    OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

18.1    Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os, hvis du vil klage over et køb. Hvis vi ikke kan opnå enighed, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne for at klage er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

18.2    EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive Munksgaard som leverandør og vores e-mail: forlaget@munksgaard.dk.

19    STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, skal du udfylde og sende en standardfortrydelsesformular til forlaget@munksgaard.dk. Du finder formularen her.

HANDELSBETINGELSER FOR KØB AF FYSISKE PRODUKTER (ERHVERV)

1    ANVENDELSE

1.1    Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved Kundens køb af fysiske varer, dvs. ikke-digitalt materiale, af Munksgaard. Hvis Bestilleren ønsker at købe Munksgaards fysiske varer som forbruger, kan handelsbetingelserne for forbrugere findes her.

1.2    Bestilles der digitale varer (digitalt materiale), kan handelsbetingelserne findes her.  

1.3    Disse handelsbetingelser finder alene anvendelse i det omfang, der ikke skriftligt er aftalt andet mellem Parterne, herunder hvis der fremgår andet af ordrebekræftelsen.

1.4    Ved "Bestilleren" forstås den personen, der bestiller på vegne af Kunden.

1.5    Ved "vi" og "os" forstås Munksgaard (Gyldendal A/S), cvr-nummer 58 20 01 15, Klareboderne 5, 1001 København K

1.6    Ved "Kunden" forstås skoler, gymnasier, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og myndigheder samt virksomheder mv., som Bestilleren bestiller varer på vegne af.

2    BESTILLING

2.1    Ved bestilling får Bestilleren og/eller Kunden automatisk sendt en ordrebekræftelse på e-mail.

3    BETALING

3.1    Alle priser er angivet i danske kroner og er angivet både inklusive og eksklusive moms.

3.2    Kreditkort

3.2.1    Vi modtager betaling med følgende kort: Dankort, VISA/Dankort, VISA, Diners eller Master-Card/Eurocard.

3.2.2    For at gøre kortkøb så sikkert som muligt hos os, krypteres al information med SSL. Det betyder, at informationen sker via en sikker forbindelse, og at dine kortoplysninger ikke læses af udenforstående. Bestilleren kan altid se, hvornår Bestilleren er på en sikker forbindelse ved, at der kommer en lille hængelås frem i bunden af browseren.

3.2.3    Ved betaling med betalingskort sendes følgeseddel sammen med de(n) bestilte vare(r) og faktura sendes til Bestilleren pr. e-mail.

3.2.4    Når Bestilleren betaler med kort, hæver vi først beløbet på kontoen, når varen afsendes fra os.

3.3    Faktura

3.3.1    Bestilleren kan ved at kontakte kundeservice bede om at modtage en EAN-faktura eller en faktura pr. mail. (kundeservice kan kontaktes på forlaget@munksgaard.dk. Såfremt der bestilles med betaling via faktura, fremsendes fakturaen til Bestillerens e-mail.

3.3.2    Ved betaling med faktura fremgår de nærmere betalingsbetingelser af den medsendte faktura. Hvis ikke andet er aftalt, vil betalingsfristen være 30 dage fra fakturadato.

3.4    Ekspeditionsgebyr

3.4.1    Bestillingen pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 45 inkl. moms. Ekspeditionsgebyret omfatter håndtering samt forsendelse af ordren.

4    LEVERING

4.1    Vi tilstræber at levere bestillinger så hurtigt som muligt, og normalt vil de være fremme 3 - 4 arbejdsdage, efter at ordren er modtaget.

4.2    Ovenstående leveringstid er vejledende, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser.

4.3    Vi leverer ikke uden for Danmark på salg fra online-shoppen. Såfremt der ønskes levering uden for Danmark, herunder til Grønland og Færøerne, bedes Bestilleren kontakte os via e-mail på forlaget@munksgaard.dk.

5    RETURNERING

5.1    Der er 14 dages returret på alle varer fra den dag, varen er modtaget. Returnering af varer er betinget af, at varen/varerne ikke er beskadigede og er i en stand, hvor de kan sælges på ny.  

5.2    De(n) returnerede vare(r) skal ledsages af kopi af faktura/følgeseddel. Varen/varerne skal returneres til:

DBK
Returafdelingen
Bækvej 10-12
4690 Haslev

5.3    Udgifter i forbindelse med forsendelse af den returnerede vare påhviler Kunden.

5.4    Det er vigtigt, at Kunden pakker varen forsvarligt ind ved returnering, da Kunden bærer risikoen for varen, indtil vi har modtaget denne. Vi anbefaler, at Kunden anvender den oprindelige emballage, og opfordrer Kunden til at gemme forsendelseskvitteringer inklusive oplysninger om fragtomkostninger samt evt. track & trace nummer.

5.5    Vi modtager ikke pakker sendt på efterkrav og uden omdeling.

5.6    Når varen er modtaget retur, sender vi en kreditnota på den returnerede vare.

5.7    Bemærk, at ekspeditionsgebyr, der er pålagt ved bestillingen af varen, ikke refunderes.

6    REKLAMATION

6.1    Købelovens regler om mangler og forsinkelse, herunder reglerne om reklamation, finder anvendelse på køb af varer.

6.2    Dog gælder det, at Kunden har 12 måneders reklamationsret fra leveringstidspunktet, hvis den købte vare har en mangel, eksempelvis en fabrikations- eller materialefejl. Kunden skal reklamere inden for rimelig tid efter, at Kunden har opdaget manglen. En reklamation inden for to måneder efter, at manglen konstateres, vil altid anses for at være rettidig.  

6.3    Når Kunden reklamerer, bedes Kunden skrive til forlaget@munksgaard.dk eller ringe til os på telefon 33 75 55 60 (inden for normal åbningstid) og oplyse så detaljeret som muligt, hvad problemet er.

6.4    Såfremt der er tale om en berettiget reklamation, sender vi herefter Kunden en returpakkeseddel, som Kunden skal udfylde og sætte på pakken, når Kunden returnerer varen. Vi betaler fragtomkostningerne.

6.5    Det er vigtigt, at Kunden pakker varen forsvarligt ind ved returnering, da Kunden som nævnt ovenfor bærer risikoen for varen, indtil vi har modtaget denne. Vi anbefaler, at Kunden anvender den oprindelige emballage, og opfordrer Kunden til at gemme forsendelseskvitteringer inklusive oplysninger om fragtomkostninger samt evt. track & trace nummer.

6.6    Vi modtager ikke pakker sendt på efterkrav og uden omdeling.

7    ÆNDRINGER

7.1    Ændringer af handelsbetingelserne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Ændringerne vil kun gælde for bestillinger, som er blevet afgivet på eller efter den dato, hvor ændringerne i handelsbetingelserne træder i kraft.  

8    ANSVAR

8.1    Vi kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen på grund af forsinkelse eller fejl fra fragtfirmaets side, en uforudsigelig begivenhed, som vi ikke har kontrol over (force majeure) eksempelvis uroligheder, hel eller delvis strejke, brand, oversvømmelser eller lignende tilfælde.

9    FORBEHOLD FOR PRISFEJL, UDSOLGT MATERIALE MV.

9.1    I tilfælde af prisfejl, udsolgt eller udgået materiale, tastefejl eller force majeure forbeholder vi os ret til helt eller delvis at annullere aftalen eller udskyde leveringen.

10    FORTROLIGHED

10.1    Vi behandler oplysninger om navn, adresse mv. fuldt fortroligt. Oplysningerne anvendes alene til at ekspedere bestillingen.

11    BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

11.1    Vi indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af varer. Vores Persondatapolitik kan læses her.

12    VÆRNETING

Værneting for denne aftale er Københavns Byret.

HANDELSBETINGELSER FOR KØB AF DIGITALT MATERIALE (ERHVERV)

1    ANVENDELSE

1.1    Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved Kundens køb af Digitalt Materiale af Munksgaard. Hvis Bestilleren ønsker at købe Munksgaards Digitale Materiale som forbruger, kan handelsbetingelserne for forbrugere findes her.

1.2    Bestilles der fysiske varer, dvs. ikke-Digitalt Materiale, kan handelsbetingelserne findes her.  

1.3    Disse handelsbetingelser finder alene anvendelse i det omfang, der ikke skriftligt er aftalt andet mellem Parterne, herunder hvis andet fremgår af ordrebekræftelsen.

1.3.1    Brugen af Digitalt Materiale skal ske under overholdelse af disse handelsbetingelser og vilkår aftalt i henhold til ordrebekræftelse fra os. Kunden er ansvarlig for at påse, at samtlige de Brugere, Kunden gør produktet tilgængeligt for, overholder og respekterer vilkårene.

1.4    Ved "Bestilleren" forstås den personen, der bestiller på vegne af Kunden.

1.5    Ved "vi" og "os" forstås Munksgaard (Gyldendal A/S), cvr-nummer 58 20 01 15, Klareboderne 5, 1001 København K

1.6    Ved "Kunden" forstås skoler, gymnasier, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og myndigheder samt virksomheder mv., som Bestilleren bestiller varer på vegne af.

1.7    Ved "Digitalt Materiale" forstås e-bøger, i-bøger, onlinematerialer mv. bestilt gennem os.

1.8    Ved "Brugeren" forstås en fysisk person, der anvender materialet, og som er tilknyttet Kunden, herunder lærere, elever og medarbejdere.  

2    BESTILLING

2.1    Ved bestilling får Bestilleren og/eller Kunden automatisk sendt en ordrebekræftelse på e-mail.

2.2    Ved køb af Digitalt Materiale gennem Apple iTunes App Store eller Google Play gælder Apples og Googles brugervilkår, og nærværende handelsbetingelser finder dermed ikke anvendelse.

2.3    Køb af Digitalt Materiale gennem Apple iTunes App Store eller Google Play vil ikke blive registreret i vores kundedatabase og vil heller ikke kunne administreres via Bestillerens brugerprofil. Administration af køb, som er gjort gennem Apple iTunes App Store eller Google Play, admini-streres via Brugerens egen adgang til disse tjenester.

3    BETALING

3.1    Alle priser er angivet i danske kroner og er angivet både inklusive og eksklusive moms.

3.2    Kreditkort

3.2.1    Vi modtager betaling med følgende kort: Dankort, VISA/Dankort, VISA, Diners eller Master-Card/Eurocard.

3.2.2    For at gøre kortkøb så sikkert som muligt hos os, krypteres al information med SSL. Det betyder, at informationen sker via en sikker forbindelse, og at dine kortoplysninger ikke læses af udenforstående. Bestilleren kan altid se, hvornår Bestilleren er på en sikker forbindelse ved, at der kommer en lille hængelås frem i bunden af browseren.

3.2.3    Ved betaling med betalingskort sendes faktura til Bestilleren pr. e-mail.

3.3    Faktura

3.3.1    Bestilleren kan ved at kontakte kundeservice bede om at modtage en EAN-faktura eller en faktura pr. mail. Kundeservice kan kontaktes på forlaget@munksgaard.dk. Såfremt der bestilles med betaling via faktura, fremsendes fakturaen til Bestillerens e-mail.

3.3.2    Ved betaling med faktura fremgår de nærmere betalingsbetingelser af den medsendte faktura. Hvis ikke andet er aftalt, vil betalingsfristen være 30 dage fra fakturadato.

3.4    Betaling af abonnement

3.4.1    Abonnementer faktureres forud en gang om året med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.  

3.4.2    En prisændring får først virkning fra fornyelse af abonnementet.

4    ADGANG OG VARIGHED

4.1    E-bøger

4.1.1    Digitalt Materiale, der købes som E-bøger, kan downloades fra din profil under ”Mine digitale læremidler” på munksgaard.dk.

4.2    I-bøger

4.2.1    Digitalt Materiale, der købes som i-bøger, sælges med den valgte adgang, der fremgår af ordrebekræftelsen.  

4.2.2    Varigheden af en i-bog vil fremgå af ordrebekræftelsen. Periodens varighed beregnes fra købsdato og udløber automatisk ved periodens udløb, medmindre i-bogen er købt via abonnement.

4.3    Abonnement

4.3.1    Abonnement til Digitalt Materiale træder i kraft fra købsdatoen og løber i den periode, som er angivet i ordrebekræftelsen.

4.3.2    Det fremgår af det enkelte produkts side, om det kan købes som abonnement.

4.3.3    Abonnementet fornyes automatisk med samme periode, med mindre det opsiges af en af parterne, jf. punkt 4.3.3.

4.3.4    Opsigelse skal ske skriftligt senest 30 dage før abonnementsperiodens udløb på forlaget@munksgaard.dk.

5    PRØVEADGANG

5.1    På dele af vores Digitale Materiale kan Kunden gratis og uforpligtende få en prøveadgang i en begrænset periode.

5.2    Prøveadgangen giver Kunden adgang til at orientere sig grundigt i materialet samt mulighed for at prøve det Digitale Materiale med Brugerne.

5.3    Prøveadgang bestilles gennem vores webshop.

5.4    De nærmere vilkår for prøveadgang fremgår under det enkelte produkt.  

6    SYSTEMKRAV

6.1    Eventuelle krav til browser mv., for at kunne tilgå og anvende det Digitale Materiale, fremgår af produktbeskrivelsen på hjemmesiden.

7    SERVICEMÅL

7.1    På Digitalt Materiale, der anvendes online, tilstræber vi at have en oppetid på 99,9 %.

7.2    Vi vil endvidere tilstræbe at afvikle servicevinduer uden for normal kontortid.

7.3    Medmindre andet er aftalt, er Kunden og/eller Brugeren ikke berettiget til at gøre et krav, herunder et økonomisk krav, gældende som følge af manglende overholdelse af oppetiden og/eller tilgængeligheden.

8    SUPPORT

8.1    Såfremt der er problemer med Digitalt Materiale (fx adgang til den købte i-bog), kan der findes hjælp her. Alternativt kan vores kundeservice kontaktes på: support@gyldendal.dk eller 33 75 55 60 (inden for normal åbningstid).

9    REKLAMATION

9.1    Såfremt det Digitale Materiale lider af en væsentlig mangel, skal Kunden kontakte kundeservice på: forlaget@munksgaard.dk eller på telefon 33 75 55 60 (inden for normal åbningstid).

9.2    Kunden skal reklamere inden for rimelig tid efter, at Kunden har opdaget manglen.

10    FORTRYDELSE AF KØB

10.1    Der er ikke fortrydelsesret ved køb af Digitalt Materiale.

11    RETTIGHEDER OG BRUGSRET

11.1    Vi, og de rettighedshavere vi måtte repræsentere, har ophavsret og enhver anden rettighed til det Digitale Materiale. Kunden bevarer rettighederne til egne data.

11.2    Kunden må alene anvende det Digitale Materiale, eller lade det Digitale Materiale anvende til egne formål og med de begrænsninger og det antal Brugere, som fremgår af ordrebekræftelsen.

11.3    Alle vores data, programmer, logoer m.v., som indgår i produktet, tilhører os og er beskyttet efter gældende lovgivning, herunder ophavsrets-, varemærke- og markedsføringsloven.

11.4    Kunden skal respektere vores rettigheder og er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det Digitale Materiale til tredjemand.

11.5    Det er ikke tilladt at skjule, fjerne eller ændre varemærker, produktinformation, angivelser om rettighedsforhold eller lignende. Det er ligeledes ikke tilladt at bryde eller omgå sikkerhedsforanstaltninger, herunder adgangsbegrænsninger og koder.

11.6    Produktet må ikke integreres på Kundens eller tredjemands platforme (eksempelvis hjemmesider eller intranet) for dermed at gøre det tilgængeligt for tredjepart.

12    KOPIERING

12.1   Kopiering - analogt og digitalt - af dette materiale eller dele deraf er tilladt, forudsat at det sker i overensstemmelse med Kundens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Munksgaard.

12.2   Print og kopiering fra dette produkt skal indgå i Kundens indberetning til Copydan Tekst & Node. Undtaget herfra er indhold, hvor det eksplicit er angivet, at det er til fri kopiering.


13    KUNDENS MISLIGHOLDELSE

13.1    Såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser under denne aftale, er vi berettiget til at lukke Kundens adgang til det Digitale Materiale.

13.2    Kundens manglende betaling af forfaldne fakturaer samt Kundens ulovlige brug af det Digitale Materiale vil altid blive anset som væsentlig misligholdelse.

13.3    Det i dette punkt 13 anførte begrænser ikke en parts rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i henhold til gældende lovgivning i tilfælde af den anden parts misligholdelse af aftalen.

14    AUDIT

14.1    Vi er berettiget til at foretage audit hos Kunden med henblik på at sikre, at Kunden og dennes Brugere overholder disse handelsbetingelser.

15    ANSVAR

15.1    Vi kan ikke holdes ansvarlige for manglende opfyldelse af aftalen på grund af en uforudsigelig begivenhed, som vi ikke har kontrol over (force majeure).

15.2    Vi kan endvidere ikke holdes ansvarlig for tab opstået som følge af virus, malware mv. i det Digitale Materiale.

15.3    Kunden er ansvarlig for data og materiale, som Brugeren tilføjer/indlæser i det Digitale Materiale. Kunden skal friholde os for ethvert krav, der måtte opstå som følge af uretmæssig brug af links, data mv., som en Bruger indsætter i det Digitale Materiale, herunder hvis indsættelsen krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

15.4    Kunden er alene ansvarlig for ulovlig brug af det Digitale Materiale, såfremt den ulovlige brug skyldes Kundens eller Brugerens forhold. Kunden er således fritaget for ansvar for brug i strid med disse handelsbetingelser såfremt, men ikke begrænset til, en Brugers adgang til Digitalt Materiale hackes.

16    FORBEHOLD FOR FEJL MV.

16.1    I tilfælde af prisfejl, tastefejl eller force majeure forbeholder vi os ret til helt eller delvis at annullere aftalen om anvendelse af det Digitale Materiale eller udskyde leveringen.

17    ÆNDRINGER

17.1    Ændringer af handelsbetingelserne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Ændringerne vil kun gælde for bestillinger, som er blevet afgivet på eller efter den dato, hvor ændringerne i handelsbetingelserne træder i kraft.  

18    OVERDRAGELSE

18.1    Kunden eller Brugeren må ikke overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden vores skriftlige accept.

19    FORTROLIGHED

19.1    Vi behandler oplysninger om navn, adresse mv. fuldt fortroligt. Oplysningerne anvendes alene til at ekspedere bestillingen.

20    BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

20.1    Vi indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af varer. Vores Persondatapolitik kan læses her.

20.2    Såfremt Kunden logger ind med STILs Unilogin eller anden tilsvarende funktion, vil vi agere som databehandler for Kunden, da vi behandler Brugernes persondata på vegne af Kunden. I disse tilfælde skal Kunden sikre, at der er indgået en databehandleraftale med Munksgaard (Gyldendal A/S). Vores databehandleraftale kan findes her.

21    VÆRNETING

21.1    Værneting for denne aftale er Københavns Byret.