Persondatapolitik

Sidst opdateret d. 06. oktober 2022

Munksgaards Persondatapolitik for private kunder, nyhedsbrevsmodtagere og brugere af Munksgaards hjemmesider.

Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan Munksgaard (”vi” eller ”os”) håndterer dine personoplysninger.

Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du fx beder om at modtage vores nyhedsbrev eller når du køber produkter hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider.

Munksgaard er en del af Gyldendal-koncernen, som består af følgende selskaber:

Gyldendal A/S
Klareboderne 3
1115 Københavns K
CVR: 58200115

 

Under Gyldendal A/S ligger blandt andet:

 • Gyldendal Uddannelse
 • Munksgaard
 • Hans Reitzels Forlag
 • ConDidact
 • Gyldendal Forlag
 • Borgens Forlag
 • Flamingo
 • Rosinante
 • Høst & Søn
 • Cicero
 • Pretty Ink

 

Forlaget Systime A/S
Sonnesgade 11
8000 AarhusCVR: 11906842

 
Under Forlaget Systime A/S ligger blandt andet:

 • Systime iBog
 • Systime academic
 • Systime iBibliotek

 

Guide2know ApS
Kongevej 73
6400 Sønderborg
CVR: 36466847

 

Dataansvarlig:
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Gyldendal A/S
Cvr. nr. 58200115
Klareboderne 5
1115 København K
Telefon 33 75 55 60
E-mail: information@gyldendal.dk


Indsamling og brug af personoplysninger

Når du søger på vores hjemmesider:
For at forbedre din brugeroplevelse og de ydelser, vi tilbyder, registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores websites og udarbejder statistik herover. Statistikken anvendes kun i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

I den forbindelse kan vi indsamle nedenstående personoplysninger:

•    Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmesider
•    Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmesider
•    Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse og browserdetaljer
•    Dine præferencer


Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve:
For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi følgende personlige oplysninger:
•    Navn
•    E-mailadresse

 

Når du benytter "Min Profil" på Munksgaard.dk:
For at vi kan administrere din konto på "Min Profil", indsamler vi nedenstående personoplysninger
•    Navn
•    E-mailadresse
•    Din adresse og dit ordrenummer, hvis du har købt produkter på vores hjemmeside

Når du handler på vores hjemmeside:
For at forbedre din brugeroplevelse og kunne give dig relevant service, herunder gennemføre din bestilling og levere til dig, kan vi indsamle nedenstående oplysninger:
•    Oplysninger om din købshistorik, herunder hvad du har købt, købstidspunkt, betalingsmiddel, kredit- og andre betalingsoplysninger, samt tracking-nr. på pakkeleverancer
•    Dine præferencer
•    Oplysninger om din browseradfærd på hjemmesiden
•    Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmesider
•    Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse, og browserdetaljer


Når du kontakter os, vi kontakter dig, eller du deltager i konkurrencer:
For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, f.eks. via e-mail, brev, telefon eller sociale medier:
•    Navn, brugernavn og e-mailadresse
•    Oplysninger om e-mails og anden digital kommunikation, som vi sender til dig, som du åbner, herunder de links deri, som du klikker på
 

Når du er anmelder eller kontaktperson på en uddannelsesinstitution:
For at vi kan vedligeholde relationen til dig som anmelder eller kontaktperson – herunder navnlig uddannelsesinstitutioner – indsamler og behandler vi følgende typer af oplysninger:
•    Navn og titel
•    Kontaktoplysninger
•    Evt. organisation – fx medie, uddannelse og uddannelsesinstitutioner
•    Samt evt. relevante notater (ikke følsomme oplysninger)

Kontaktlisten opdateres jævnligt.

 

 

For at kunne levere målrettet markedsføring til dig:
Vi vil gerne sikre, at vores markedsføring – herunder vores online-annoncering – af produkter og tjenester er relevant for dig. Vores markedsføring kan bestå af materiale fra hele Gyldendal-koncernen. Gyldendal-koncernen er beskrevet i indledningen af denne Persondatapolitik.

 

Vi kombinerer og analyserer derfor de personoplysninger, vi har om dig, herunder oplysninger om dine tidligere køb, browservaner og søgeindstillinger, når du benytter vores hjemmeside, samt dit brug af dit eventuelle medlemskab af Gyldendals Bogklubber til at finde ud af, hvilke produkter, tjenester og informationer, du er mest interesseret i. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig, så du kan få de tilbud, der er relevante for netop dig.

En del af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies.

 

Vores markedsføring sker blandt andet i form af annoncering i bannerreklamer på hjemmesider og sociale medier.

Hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring, vil vi også sende dig relevante med tilbud og nyheder vedrørende bøger, litterært relaterede produkter og undervisningsmaterialer samt litterære og faglige arrangementer fra hele Gyldendal-koncernen via e-mail, sms, push-notes, breve og telefon.

 

Hvis du ikke ønsker at modtage målrettet markedsføring fra os, kan du til enhver tid frabede dig dette ved at give os besked via kontaktoplysningerne længst nede i denne Persondatapolitik. Du kan også til enhver tid trække dit samtykke vedrørende direkte markedsføring tilbage.

 

 

For at kunne kontakte dig med henblik på at hverve dig som medlem (marketing):
Vi kan modtage kontaktoplysninger om dig fra vores samarbejdspartnere, hvis du – fx i forbindelse med en konkurrence hos samarbejdspartneren – har givet samtykke til at blive kontaktet af os.

 

 

For at kunne respektere dit ønske om ikke at modtage markedsføring:
Vi markedsfører os på sociale medier (fx på Facebook og Instagram), i form af direkte markedsføring pr. e-mail og lignende, samt i form af telefonisk markedsføring ved call-centre.

 

Hvis du har frabedt dig henvendelse fra os, kan vi dele oplysninger om dig med sociale medier og vores anvendte call-centre i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at vi ikke retter henvendelse til dig. 

 

Personoplysninger fra andre kilder: 
For at holde dine personoplysninger korrekte og opdaterede, kan vi indsamle supplerende og opdaterede oplysninger, som fx adresser, fra private eller offentlige registre. 

Vi kan også anvende personoplysninger fra andre kilder, fx specialiserede firmaer, der leverer oplysninger, hvis det er nødvendigt for os, for at kunne administrere en ydelse, du har efterspurgt. 

Behandlingsgrundlag
Vi sikrer os altid, at vi har et fyldestgørende grundlag for at behandle dine personoplysninger. Når vi behandler dine personoplysninger som angivet i denne Persondatapolitik, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:
•    En nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt eller aftale (fx at indsamle adresseoplysninger, således at vi kan levere bestilte produkter til dig)
•    En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning (fx at opbevare fakturaoplysninger som krævet efter Bogføringsloven)
•    Vores berettigede interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor (fx når vi benytter dine oplysninger til at vurdere, hvordan vi bedst kommunikerer med vores kunder, således at vi kan præsentere vores kunder for den information og de produkter, som de finder mest interessante)
•    Dit samtykke (hvis vi i særlige situationer har indhentet dette). Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.


Hvem deler vi dine personoplysninger med
Vi kan dele dine personoplysninger med:
•         Leverandører, herunder IT-leverandører, fragtfirmaer, finansielle institutioner og lignende til håndtering af leverancen af de produkter og serviceydelser, du benytter
•         Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger
•         Eksterne, selvstændige tjenester, herunder YouTube, Vimeo eller Skoletube. Tjenesterne bruges til visning af eksternt materiale til didaktiske illustrationer. Der videregives kun oplysninger, hvis brugerne har givet samtykke og/eller specifikt anmoder om brugen af tjenesten.
 
Vi deler kun oplysninger med leverandører, der er nødvendige for at levere deres tjenester. Vores leverandører fungerer som databehandlere for os og arbejder udelukkende efter vores instruks. De har dermed ikke ret til selv at beslutte, hvad dine personoplysninger skal bruges til, og vi bevarer kontrollen over oplysningerne. Vi har indgået aftaler med vores leverandører, der sikrer, at leverandørers niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i denne Persondatapolitik, og i øvrigt gældende lovgivning.

Samarbejdspartnere uden for EØS:
I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som publiceret af Kommissionen, som kontraktgrundlag.  Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

Munksgaard har via vores moderselskab, Gyldendal A/S, indgået aftale med følgende leverandører uden for EØS:

USA
Microsoft Office 365 – cloudleverandør for vores Officepakke. Se information om Microsofts privatlivspolitik her
•    Google Analytics - indsamling af besøgsstatistik og i den forbindelse videregivelse af IP-adresser til Google. Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart som udfører opgaver for dem. For information om Googles privatlivspolitik klik her
•    Facebook Inc. som underleverandør til Facebook Ireland - markedsføring af vore produkter. Se Facebooks privatlivspolitik her

Pakistan
•    Synergy IT i Pakistan -  udvikling, test og drift af vores softwareplatfom. Vi har indgået en databehandleraftale med Synergy IT på Kommissionens standardkontrakt.


Opbevaring af dine oplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne Persondatapolitik.

Medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, vil personoplysninger blive gemt i vores systemer i fem år efter seneste køb. Dermed overholder vi kravene fra bogføringsloven samt vores forpligtelser i tilfælde af eventuelle reklamationer efter købeloven. Derefter vil oplysningerne blive slettet.

Er du udelukkende nyhedsbrevsmodtager, således at du ikke har foretaget et køb hos Munksgaard, vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe du modtager vores nyhedsbrev. Ved tilbagetrækning af dit samtykke vil oplysningerne blive slettet.


Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

•    Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
•    Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
•    Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
•    Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
•    Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
•    Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til fx. at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder:
Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til:

information@gyldendal.dk mærket ”Persondata” eller pr. brev til:

Munksgaard
”Persondata”
Klareboderne 5
1001København K

I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnr., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.

Hvis du er utilfreds med den måde, Munksgaard behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.


Ændring af denne persondatapolitik
Øverst i denne Persondatapolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

 

Munksgaards persondatapolitik for elever og lærere, der benytter Munksgaards digitale læremidler

Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan Munksgaard (”vi” eller ”os”) håndterer dine personoplysninger som databehandler for din skole/institution eller kommune (afhængigt af hvem der har indkøbt de digitale læremidler, du benytter).

Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som vi modtager om dig fra din skole/institution, og de oplysninger som du selv afgiver til os (fx opgavebesvarelser, noter mv.), når du benytter vores digitale læremidler.

Dataansvarlig:

Det er din skole/institution eller din kommune (afhængigt af hvem der har indkøbt de digitale læremidler, du benytter), som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Som beskrevet nedenfor er det derfor skolen/institutionen eller din kommune, du skal ringe eller skrive til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret. Den dataansvarlige vil herefter kontakte os.

 
Databehandler:

Munksgaard

Cvr. nr. 58200115

Klareboderne 5

1001 København K

er databehandler for din skole/institution eller din kommune. Det betyder, at vi håndterer dine data på skolens/institutionens eller kommunens vegne efter skolens/institutionens eller kommunens instruks.

Vi har truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at vores behandling af dine personoplysninger opfylder kravene i persondataforordningen og lovgivningen i øvrigt og sikrer beskyttelsen af dine rettigheder.

 

 

Indsamling og brug af personoplysninger

 

Når du benytter vores portaler og produkthjemmesider:

For at du kan blive koblet op på præcis de digitale produkter, som din skole/institution eller kommune har købt til dit brug, registrerer vi følgende oplysninger om dig:

 

 • Navn, Skole-/Institutionstilknytning, Rolle (lærer eller elev), Klassetrin og/eller holdrelation

  Når du arbejder i produkterne, kan vi registrere følgende oplysninger om dig, afhængigt af de muligheder, som produktet tilbyder:

 • Opgave- og testresultater af forskellig karakter
 • Progressionsdata (i de produkter som tilbyder opgaver, der tilpasses dit individuelle niveau)
 • Dialoger mellem lærer og elev omkring de enkelte opgaveresultater
 • Noter/kommentarer (fra både elever og lærere)

  For at forbedre din brugeroplevelse og de materialer, vi tilbyder, registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores digitale produkter, Vi udarbejder en statistik herover i pseudonymiseret form. Pseudonymiseret betyder, at vores medarbejdere ikke kan se, hvilke personer der gemmer sig bag statistikken.

  I den forbindelse kan vi indsamle nedenstående personoplysninger: 

 • Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmesider og om hvilke produkter, forløb, kapitler osv. du besøger
 • Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale produkter, herunder styresystem, IP-adresse og browserdetaljer

 

 

Når du kontakter os med henblik på support:

For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, f.eks. via e-mail eller telefon:

 • Navn, brugernavn, skole/institutionstilknytning, klassetrin og i visse tilfælde e-mailadresse og/eller telefonnummer

   

  Behandlingsgrundlag

  Din skole/institution eller kommune er ansvarlig for, at der er et fyldestgørende grundlag at behandle dine personoplysninger på. Når vi behandler dine personoplysninger som angivet i denne Persondatapolitik, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:

 • En nødvendighed af hensyn til den dataansvarliges udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
 • Den dataansvarliges berettigede interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor
 • Dit (eller dine forældres) samtykke, hvis din skole/institution eller kommune har indhentet dette. Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, har du (eller dine forældre) ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid.

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • IT-leverandører, herunder infrastrukturleverandører og lignende leverandører og samarbejdspartnere til håndtering af leverancen af de produkter og serviceydelser, du benytter

 

Den dataansvarlige har modtaget en liste over vores samarbejdspartnere og bliver orienteret, hvis der kommer nye samarbejdspartnere til.

Vi deler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vore samarbejdspartnere kan levere deres tjenester. Vi har indgået aftaler med vores samarbejdspartnere, der sikrer, at samarbejdspartnernes niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i denne Persondatapolitik, og i øvrigt gældende lovgivning.

 

 

Samarbejdspartnere uden for EØS:
Vi kan i visse tilfælde overføre dine data til et land uden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som publiceret af Kommissionen, som kontraktgrundlag.  Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

 

Vi har indgået aftale med følgende leverandører uden for EØS:

 

USA

Keen IO
1458 Howard St,
San Francisco
CA 94103, USA

(Munksgaards løsninger benytter Keen IO til at bygge statistik over brugen af løsningerne, så de kontinuerligt bliver forbedret og videreudviklet til gavn for brugerne)

New Relic, Inc.  
188 Spear St., Suite 1200  
San Francisco, CA USA 94105
USA
(Munksgaards løsninger benytter New Relic til monitorering af performance og oppetidsmåling)

Adobe
345 Park Avenue, San Jose
California 95110-2704
USA  
(Munksgaards løsninger benytter Adobe til tilpasning og styring af fonte)

JW Player
LongTail Ad Solutions, Inc.2 Park Avenue, 10th Floor North
New York, NY 10016
USA
(Munksgaards løsninger benytter JW Player til medieafspilninger)


Opbevaring af dine oplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne Persondatapolitik og i øvrigt så længe som din skole/institution eller kommune som dataansvarlig kræver det.

 

Dine rettigheder

 

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

 

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. (Du kan også selv rette en del af dine oplysninger ved at logge ind på din profil)
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til fx. at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Hvis du vil gøre nogle af dine rettigheder gældende:

 

Vi beder dig rette henvendelse til din skole/institution eller kommune som dataansvarlig. Den dataansvarlige vil herefter kontakte os med dit ærinde, men al kontakt vedrørende dine rettigheder skal gå via din skole/institution eller kommune.

 

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Ændring af denne Persondatapolitik

Øverst i denne Persondatapolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.