Grundbog i sygepleje

Denne serie præsenterer i ét samlet værk de vigtigste emner i sygeplejen som profession i Danmark. Serien består af tre selvstændige bøger Fag, Patient og Klinik, hvor alle kapitler følger samme pædagogiske koncept. Bøgerne er opdateret i forhold til gældende faglige standarder og seneste studieordning, og det samlede værk kan bruges som gennemgående reference og grundbog på tværs af grunduddannelsen i sygepleje.

FAKTA

  • Antal materialer3