Spring til hovedindhold
Almen medicin i praksis

Almen medicin i praksis giver teoretisk viden om specialet almen medicin og specialets arbejdsmetoder, så du som studerende får en dybereliggende forståelse for arbejdet i almen praksis. Denne teoretiske viden giver dig sammen med det kliniske ophold i almen praksis den viden, de færdigheder og de kompetencer, der forventes af en KBU-læge.

Bogen er et resultat af et samarbejde på tværs af de fire danske universitetsmiljøer, der varetager undervisning i almen medicin. Redaktionsgruppen består således af klinisk arbejdende speciallæger i almen medicin med stor undervisningserfaring. Der er i gruppen repræsentanter fra de almenmedicinske forskningsmiljøer og fra specialeuddannelsen i almen medicin, således at både forskningsbaseret viden og nye tendenser inden for almen medicin er repræsenteret.

Almen medicin i praksis giver samlet en bred indsigt i almenmedicinske problemstillinger. Bogen kommer således omkring emnerne: 

 • Samtalen med patienten
 • Journalnotatet
 • Den diagnostiske proces
 • Terapeutiske beslutninger
 • Patienten med nyopstået symptom
 • Patienten med kronisk sygdom
 • Patienten med mental lidelse
 • Patienten med funktionel lidelse
 • Kvindeliv
 • Børn og unge
 • Den ældre patient
 • Patienten ved livets afslutning
 • Risikovurdering, opsporing af sygdom og screening
 • Den praktiserende læges roller og samarbejde med omverdenen

Alle kapitler indledes med en relevant sygehistorie, som danner grundlag for de emner, som bogen behandler. Bogen er desuden forsynet med en lang række spørgsmål, der har til formål at så nogle tanker til refleksion.