Spring til hovedindhold
Kvalitet og patientsikkerhed

Kvalitet og patientsikkerhed

Hvordan sikrer vi et systematisk arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen? 

Der er en stigende ulighed i sundhed og en øget sygdomsbyrde med især kroniske sygdomme og en stigende ældrebefolkning, ligesom 10% af alle patienter udsættes for en alvorlig utilsigtet hændelse. Samtidig tabes mange økonomiske ressourcer på gulvet på grund af dårlig kvalitet og svigtende patientsikkerhed. Disse udfordringer kan afhjælpes med systematisk arbejde med kvalitet og patientsikkerhed som i bogen er beskrevet af førende danske forskere og klinikere.

Bogen henvender sig til alle sundhedsfaglige uddannelser på både universiteterne og på professionshøjskolerne, og den er i høj grad også relevant til kurser i faglige organisationer og videnskabelige sammenslutninger. Konkret er bogen især henvendt til læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, jordemødre, psykologer og social- og sundhedsassistenter. Den kan også læses med stort udbytte af politikere og ledere på alle niveauer.

Kvalitet og patientsikkerhed dækker alle relevante begreber, metoder og gældende terminologi i det samlede sundhedsvæsen – fra kommunerne over praksissektoren til hospitalerne. Der er fokus på:

  • Det patientcentrerede sundhedsvæsen - fra retlige rammer til tilrettelæggelse af patientforløb
  • Kvalitetsmåling
  • Kvalitetsforbedring
  • Statistisk proceskontrol
  • Ledelse af kvalitet
  • Oversættelse og implementering af kvalitetsstrategier
  • Kvalitet og økonomi - herunder prisen for god kvalitet og de økonomiske konsekvenser af dårlig kvalitet. 
Jan Mainz og Søren Paaske Johnsen har skrevet Kvalitet og patientsikkerhed

”Det hele handler om den rette behandling til den rette patient på det rette tidspunkt”

Således lyder det fra de to kliniske professorer ved Aalborg Universitet, Jan Mainz og Søren Paaske Johnsen, der er redaktører og forfattere til den nye bog Kvalitet og patientsikkerhed.

 

Nu kan du læse hele artiklen, hvor vi har talt med de to forfattere om bogen.