Spring til hovedindhold
Forskningsmetode i praksis

Forskningsmetode i praksis

Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik

Dette er 3. udgave af grundbog i forskningsmetode, og er til alle, der arbejder med forskningsmetodik. Den er til studerende og undervisere inden for sygepleje, fysioterapi og ergoterapi. Andre professionsuddannelser kan også have stor gavn af den, fx jordemødre, radiografer, bioanalytikere, lærere, pædagoger og studerende inden for ernæring og sundhed.

Med Forskningsmetode i praksis får du indblik i, hvilke metoder og fremgangsmåder der findes inden for videnskabens verden. Bogen gennemgår centrale begreber inden for både den natur- og humanvidenskabelige tradition, og du får et detaljeret indblik i kvantitative og kvalitative principper i samfundsvidenskabeligt arbejde. Der stilles også skarpt på forskningens mere basale sider og de redskaber, du har brug for, når du skal begrunde sine metodiske valg i teoretiske og empiriske projekter.

Bogen viser den tætte sammenhæng mellem videnskabsteori og forskningsmetodik, og har fokus på at styrke sammenhængen mellem det teoretiske og det praktisk videnskabelige arbejde. I denne 3. udgave er den kvalitative del styrket – dels med et nyt kapitel om diskursanalyse, dels med et nyt kapitel om kvalitativ indholdsanalyse. derudover er der flere anvisninger, eksempler og modeller, som demonstrer, hvordan man kan udvikle og gennemføre egne forskningsprojekter.

Eksempelmaterialet er især hentet fra en sundhedsfaglig kontekst, og bogen kan bruges i alt fra analyser og rapporter til opgaver, bachelorprojekter, specialeprojekter, ph.d.-projekter og større forskningsprojekter.