Etik og værdier i sygeplejen

Sygepleje er et etisk projekt. For sygeplejersken er det grund nok, at den syge blot er et menneske som trænger til hjælp. Etisk kan det ikke være mere elementært: værdien af det enkelte menneskes værdighed og værdien af medmenneskeligt ansvar og omsorg.

Sygeplejersken skal kunne forsvare og begrunde sine valg og handlinger etisk. Det betyder, at hun handler ud fra grunde, der bygger på hendes etiske værdier. Men hvad er grundværdierne og hvordan skal de nærmere bestemt fortolkes? Hvor går vejen fra grundværdierne til sygeplejerskens

daglige beslutningstagning?

H

vad er i det hele taget det etiske grundlag for den moderne sygeplejerske.

Bogen giver svar og fremlægger en integreret model for sygeplejeetisk beslutningstagning.

Bogens emne er etisk forsvarlig praksis i sygeplejen. Indfaldsvinklen er velkendt. Det er den, der anlægges i samtlige sygeplejeetiske kodekser og retningslinjer verden over, vedtaget af internationale og nationale sygeplejeråd og vidtgående bekræftet af internationale konventioner og enkeltstaters lovgivning. Det er den, der definerer en efterhånden meget omfattende litteratur under overskriften sygeplejeetik (nursing ethics) ligesom et akademisk og videnskabeligt speciale med samme betegnelse.

Etik og værdier i sygpleje

er en grundbog og henvender sig til studerende og professionelle inden for sygepleje.

Jørgen Husted er lektor, mag.art. ved Institut for filosofi ved Århus Universitet, tidligere medlem af Det etiske Råd.

 

 

Etik og værdier i sygeplejen

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741257143
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
25. april 2013
Sider:
416
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

"Bogen beskriver mange forskellige etiske temaer og teorier.
[...]en sygeplejestuderende ville finde denne del af bogen meget interessant og brugbar, da det er skrevet på et let forståeligt sprog og med nogle rigtig gode eksempler.
Jeg tænkte, at jeg ville prøve at se, hvad jeg kunne bruge af bogen i min hverdag som oligofrenipsykiatrisk sygeplejerske, og noget af det jeg bed mærke i, var Husteds beskrivelse af respekt og hjælperrollen. Det er et etisk dilemma, vi som sygeplejersker og andre omsorgspersoner, der arbejder med udviklingshæmmede mennesker, står i hver dag. Som f.eks. hans beskrivelse af kant og hans autonomibegreb, hvor der står ” at vise et menneske respekt vil sige at anse det for værdifuldt i sig selv og være indstillet på at undlade at behandle det på bestemte måder”. (s77)
Hvad så med alle de valg, vi træffer for de udviklingshæmmede, tager valg fra dem, hindrer dem i at forstå valg samt blander sig i deres valg? Det gør vi som omsorgspersoner, og det er et af de dilemmaer, jeg står i næsten hver eneste dag. Hvordan gør vi det bedst?
Og så kommer jeg til det mest spændende og brugbare i denne bog. Husted både beskriver det spændingsfelt, vi som professionelle står imellem i forhold til autonomi(selvbestemmelse), fortrolighed, hjælpepligt, omsorg og privatliv, og han kommer også med en løsning: Han beskriver noget, der hedder det sygeplejeetiske hjul, et arbejdsinstrument, der kort beskrevet består i, at man identificerer problemet, laver en etisk analyse, laver en afvejning, rådfører sig og træffer en beslutning. Det er faktisk et rigtig godt hjælperedskab til at komme videre i de etiske dilemmaer, vi står i hele tiden og det er et redskab, der er nemt at bruge."
Pernille Baastrup Jensen
Omhu fra Center for Oligofrenipsykiatri25. september 2014