Spring til hovedindhold
Etik og værdier i sygeplejen

Etik og værdier i sygeplejen

Sygepleje er et etisk projekt. For sygeplejersken er det grund nok, at den syge blot er et menneske som trænger til hjælp. Etisk kan det ikke være mere elementært: værdien af det enkelte menneskes værdighed og værdien af medmenneskeligt ansvar og omsorg.

Sygeplejersken skal kunne forsvare og begrunde sine valg og handlinger etisk. Det betyder, at hun handler ud fra grunde, der bygger på hendes etiske værdier. Men hvad er grundværdierne og hvordan skal de nærmere bestemt fortolkes? Hvor går vejen fra grundværdierne til sygeplejerskens

daglige beslutningstagning?

H

vad er i det hele taget det etiske grundlag for den moderne sygeplejerske.

Bogen giver svar og fremlægger en integreret model for sygeplejeetisk beslutningstagning.

Bogens emne er etisk forsvarlig praksis i sygeplejen. Indfaldsvinklen er velkendt. Det er den, der anlægges i samtlige sygeplejeetiske kodekser og retningslinjer verden over, vedtaget af internationale og nationale sygeplejeråd og vidtgående bekræftet af internationale konventioner og enkeltstaters lovgivning. Det er den, der definerer en efterhånden meget omfattende litteratur under overskriften sygeplejeetik (nursing ethics) ligesom et akademisk og videnskabeligt speciale med samme betegnelse.

Etik og værdier i sygpleje

er en grundbog og henvender sig til studerende og professionelle inden for sygepleje.

Jørgen Husted er lektor, mag.art. ved Institut for filosofi ved Århus Universitet, tidligere medlem af Det etiske Råd.