Ansigt, mund og svælg

KLIK HER FOR AT HENTE ILLUSTRATIONER, INFORMATIONS- OG UNDERSØGELSESSKEMAER

Dette er 2. udgave af ANSIGT, MUND OG SVÆLG, som længe har været en populær fagbog om dysfagi og lignende kliniske problemstillinger, der påvirker det at spise, drikke og deltage i måltider. Dysfagi er ikke kun et medicinsk problem, men rummer også
kognitive og sociale komponenter. Bogen beskriver opsporing, udredning og behandling af aktivitetsproblemer primært med udgangspunkt i Facial Oral Tract Therapy (F.O.T.T.).

I 2. udgave er alle bogens kapitler blevet revideret og opdateret med nyeste viden, og bogen har fået en struktur, som i højere grad sikrer relevans på tværs af de sundhedsfaglige professioner. Kapitel 1-7 er almene og henvender sig til studerende og alle sundhedsprofessionelle, som i det daglige medvirker ved opsporing af børn og voksne med dysfagi. Kapitel 8-13 og 18-19 har fokus på udredning og er målrettet ergoterapeuter, der udreder og behandler funktions-, aktivitets- og deltagelsesnedsættelser i relation
til ansigt, mund og svælg. Kapitlerne 14-17 har fokus på behandling og er målrettet både ergoterapeuter og frontpersonale, som skal understøtte behandlingen af bl.a. personer med dysfagi.

Alle kapitler afsluttes med en kort sammenfatning af hovedpunkter samt spørgsmål, som skal inspirere læseren til yderligere refleksion. Bogen suppleres også af digitalt materiale i form af undersøgelsesskemaer og tværfaglige informationsskemaer, der kan
udfyldes digitalt, gemmes som pdf og uploades til patientens/borgerens journal eller printes og bruges i klinikken.

Ansigt, mund og svælg

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788762819917
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
14. august 2020
Sider:
224
Redaktør:
Karoline Baden Staffensen

ANMELDELSER

Den reviderede 2. udgave af " Ansigt, Mund og svælg" er en vigtig grundbog, som har fokus på opsporing af personer med dysfagi, hvilket er yderst relevant viden for fysioterapeuter. Mange borgere ser udelukkende en fysioterapeut, og hvis denne ikke ved, hvad dysfagi er, kan der gå længe, før patienten bliver undersøgt for dette.

Bogen er udvidet med praksisnære kapitler om tværfaglig tilgang og behandling af respiration, hostekraft og hoste-evne, forslag til lejringer og undersøgelse af åndedræt, lyd og stemme.

Bogen indeholder flotte illustrationer, fotos og brugbare flowcharts, og kan benyttes som praksisnær opslagsbog. Digitalt materiale er knyttet til bogen (undersøgelses-og tværfaglige informationsskemaer), så klinikerne kan anvende disse i praksis sammen med borgeren og som dokumentation i dennes journal. Viden om dysfagi og behandlingen heraf er et overset og vigtigt emne for fysioterapeuter - hermed en opfordring til at læse bogen!

Sine Secher Mortensen Specialeansvarlig Fysioterapeut, Klinik for Tidlig Neurorehabilitering Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Fysioterapeuten

10. december 2020

Annette Kjærsgaard tager os i sin bog med på en rejse i dysfagiens verden og kommer med dybdegående forklaring på facetterne omkring det at opspore og behandle dysfagi. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med dysfagi - ergoterapeuter, diætister og plejepersonale.Den fremhæver vigtigheden af det tværfaglige samarbejde omkring borgeren/patienten med dysfagi, og tydeliggør betydningen af, at alle omkring borgeren er inddraget i behandlingen, da alle kan bidrage med hver deres faglige tilgang. (...) Annette Kjærgaards passion for dysfagi fremgår tydeligt hele bogen igennem, og opsætningen og gennemgangen er yderst professionel og inspirerende. (...) Jeg vil anbefale bogen til alle, som ønsker at bidrage til at systematisere tilgangen, opsporingen og behandlingen af mennesker med dysfagi.

Majbritt Blume-Hellesøe, klinisk diætist, Fredericia Kommune

Diatisten

05. januar 2021

At kunne spotte og behandle dysfagi kræver en tværfaglig indsats og ikke mindst viden om bl.a. ansigt, mund og svælg. Og netop viden om disse emner kommer Annette Kjærsgaards bog ”Ansigt, mund og svælg” godt omkring. Bogen er skrevet i et let og forståeligt sprog, med mange gode tegninger, således alle der vil vide mere, uanset om man er sundhedsfagligt uddannet eller bare nysgerrig på viden, sagtens kan læse bogen. Bogen giver læseren indsigt i de mange problemstillinger, der kan opstå og dermed påvirke et menneske, der har dysfagi og sætter fokus på de færdigheder, der skal til under hele aktiviteten ”At spise et måltid”.

Bogen er opdelt i små overskuelige kapitler, og efter et endt kapitel, får man lyst til at læse videre. Bogen kan ligeledes bruges som opslagsværk, og hvert kapitel afsluttes med en lille opsummering af hovedpunkter og refleksionsspørgsmål, som fungerer godt, både som selv-refleksion eller som diskussionsemner i grupper.

Jeg kan varmt anbefale bogen til alle der måtte have interesse for, eller vil vide mere om dysfagi. Derudover bruger jeg bogen både fagprofessionelt som ergoterapeutisk behandler og i min undervisning, hvor jeg har kursister, der spænder fra ikke-faglært personale til uddannet sundhedspersonale.

Nete Deela Rauhe Harreby Ergoterapeut/Instruktør kandidat ”Håndtering af øvre dysfagi”

Ergoterapien.dk

12. januar 2021

Som ergoterapeut der på daglig basis arbejder med dysfagi er ansigt, mund og svælg en vigtig grundbog i hvordan vi som ergoterapeuter kan være med til at håndtere de problematikker vores patienter står med. Bogen har været et systematisk værktøj i min daglige praksis og som har været medvirkende årsag til at gøre undersøgelse og dysfagi til en ergoterapeutisk kerneydelse i Danmark.

2. udgave overrasker med nye og andre facetter som er en vigtig del af undersøgelsen og behandlingen af dysfagi. I bogens afsnit om ansigtets, mundens og svælgets knogler og muskler i relation til synkning kan man på en overskuelig måde se hvordan disse strukturer har stor betydning for undersøgelse og behandling af dysfagi. Der er lavet skemaer med opdeling af muskel, nerve og funktion som gør redskabet meget brugbart i hverdagen. Derudover inddrager Annette Kjærsgaard F.O.T.T. - algoritmen i bogen på en måde så den bliver indkoorporeret i beskrivelserne af undersøgelse og behandling af patienten. Som kliniker kan jeg overskueligt finde vej i den proces det er at undersøge og behandle dysfagi.

Som noget nyt er den tværfaglige indsats et vigtigt element i bogen. Det er så rigtigt set af Annette Kjærsgaard at inddrage og invovlvere de tværfgalige indsatser i at være opmærksom på dysfagi problematikker. Kun sammen kan vi løfte denne opgave.

Til slut skal nævnes hvordan Annette har fået alle undersøgelses skemaerne ført ind i den digitale verden. De er nu tilgængelige digitalt og kan derfra direkte anvendes og overføres til patientens journal. Dette gør arbejdsprocessen let og gør materialet levende.

En rigtig flot opdatering af ansigt, mund og svælg med mange nye men væsentlige facetter. Den fortjener en gennemlæsning for alle der arbejder med dysfagi. God læsning.

Ergoterapeut Linda-Maria Delgado Grove, Klinik for Tidlig Neurorehabilitering Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

12. januar 2021

Indføring i at opspore og udrede dysfagi

Mange borgere/ patienter lider af dysfagi i større eller mindre grad.

Sygeplejersker møder derfor ofte problemet. Spisning og måltider har stor social betydning, og Annette Kjærsgaard giver i denne udgave af bogen en grundig anvisning på opsporing og behandling af dysfagi. Bogen viser tydeligt, at dysfagi er en tværprofessionel opgave, og den henvender sig derfor bredt til sundhedsprofessionelle og pædagogisk personale.

Enkelte kapitler retter sig specielt til ergoterapeuter, som i Danmark har fået en specialistrolle i undersøgelse og behandling af dysfagi.

Der er en grundig indføring i, hvordan tilstanden opspores og udredes samt hvilke screeninger og undersøgelser, der kan iværksættes i praksis. Der er detaljerede anvisninger på, hvordan kostens konsistens kan gradueres til mennesker med dysfagi.

Mundstimulation og mundhygiejne er beskrevet omhyggeligt, og bogen pointerer, at sygeplejersker kan gøre meget, for at mennesket med dysfagi får så gode muligheder for at synke og spise som muligt.

Bogen er grundigt underbygget og letlæselig, og opbygning og pædagogiske input hjælper læseren til refleksion. Den er spækket med brugbare anvisninger og billeder. Jeg kunne dog ønske farveillustrationer for at give formidlingen et mere nutidigt indtryk.

Til alle som arbejder med borgere/ patienter med dysfagi.

Karen Sloth, sygeplejerske, Gudenå Hospice

Sygeplejersken

08. marts 2021

Den reviderede 2. udgave af " Ansigt, Mund og svælg" er en vigtig grundbog, som har fokus på opsporing af personer med dysfagi, hvilket er yderst relevant viden for fysioterapeuter. Mange borgere ser udelukkende en fysioterapeut, og hvis denne ikke ved, hvad dysfagi er, kan der gå længe, før patienten bliver undersøgt for dette.

Bogen er udvidet med praksisnære kapitler om tværfaglig tilgang og behandling af respiration, hostekraft og hoste-evne, forslag til lejringer og undersøgelse af åndedræt, lyd og stemme.

Bogen indeholder flotte illustrationer, fotos og brugbare flowcharts, og kan benyttes som praksisnær opslagsbog. Digitalt materiale er knyttet til bogen (undersøgelses-og tværfaglige informationsskemaer), så klinikerne kan anvende disse i praksis sammen med borgeren og som dokumentation i dennes journal. Viden om dysfagi og behandlingen heraf er et overset og vigtigt emne for fysioterapeuter - hermed en opfordring til at læse bogen!

Sine Secher Mortensen Specialeansvarlig Fysioterapeut, Klinik for Tidlig Neurorehabilitering Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Fysioterapeuten

10. december 2020

Annette Kjærsgaard tager os i sin bog med på en rejse i dysfagiens verden og kommer med dybdegående forklaring på facetterne omkring det at opspore og behandle dysfagi. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med dysfagi - ergoterapeuter, diætister og plejepersonale.Den fremhæver vigtigheden af det tværfaglige samarbejde omkring borgeren/patienten med dysfagi, og tydeliggør betydningen af, at alle omkring borgeren er inddraget i behandlingen, da alle kan bidrage med hver deres faglige tilgang. (...) Annette Kjærgaards passion for dysfagi fremgår tydeligt hele bogen igennem, og opsætningen og gennemgangen er yderst professionel og inspirerende. (...) Jeg vil anbefale bogen til alle, som ønsker at bidrage til at systematisere tilgangen, opsporingen og behandlingen af mennesker med dysfagi.

Majbritt Blume-Hellesøe, klinisk diætist, Fredericia Kommune

Diatisten

05. januar 2021

At kunne spotte og behandle dysfagi kræver en tværfaglig indsats og ikke mindst viden om bl.a. ansigt, mund og svælg. Og netop viden om disse emner kommer Annette Kjærsgaards bog ”Ansigt, mund og svælg” godt omkring. Bogen er skrevet i et let og forståeligt sprog, med mange gode tegninger, således alle der vil vide mere, uanset om man er sundhedsfagligt uddannet eller bare nysgerrig på viden, sagtens kan læse bogen. Bogen giver læseren indsigt i de mange problemstillinger, der kan opstå og dermed påvirke et menneske, der har dysfagi og sætter fokus på de færdigheder, der skal til under hele aktiviteten ”At spise et måltid”.

Bogen er opdelt i små overskuelige kapitler, og efter et endt kapitel, får man lyst til at læse videre. Bogen kan ligeledes bruges som opslagsværk, og hvert kapitel afsluttes med en lille opsummering af hovedpunkter og refleksionsspørgsmål, som fungerer godt, både som selv-refleksion eller som diskussionsemner i grupper.

Jeg kan varmt anbefale bogen til alle der måtte have interesse for, eller vil vide mere om dysfagi. Derudover bruger jeg bogen både fagprofessionelt som ergoterapeutisk behandler og i min undervisning, hvor jeg har kursister, der spænder fra ikke-faglært personale til uddannet sundhedspersonale.

Nete Deela Rauhe Harreby Ergoterapeut/Instruktør kandidat ”Håndtering af øvre dysfagi”

Ergoterapien.dk

12. januar 2021

Som ergoterapeut der på daglig basis arbejder med dysfagi er ansigt, mund og svælg en vigtig grundbog i hvordan vi som ergoterapeuter kan være med til at håndtere de problematikker vores patienter står med. Bogen har været et systematisk værktøj i min daglige praksis og som har været medvirkende årsag til at gøre undersøgelse og dysfagi til en ergoterapeutisk kerneydelse i Danmark.

2. udgave overrasker med nye og andre facetter som er en vigtig del af undersøgelsen og behandlingen af dysfagi. I bogens afsnit om ansigtets, mundens og svælgets knogler og muskler i relation til synkning kan man på en overskuelig måde se hvordan disse strukturer har stor betydning for undersøgelse og behandling af dysfagi. Der er lavet skemaer med opdeling af muskel, nerve og funktion som gør redskabet meget brugbart i hverdagen. Derudover inddrager Annette Kjærsgaard F.O.T.T. - algoritmen i bogen på en måde så den bliver indkoorporeret i beskrivelserne af undersøgelse og behandling af patienten. Som kliniker kan jeg overskueligt finde vej i den proces det er at undersøge og behandle dysfagi.

Som noget nyt er den tværfaglige indsats et vigtigt element i bogen. Det er så rigtigt set af Annette Kjærsgaard at inddrage og invovlvere de tværfgalige indsatser i at være opmærksom på dysfagi problematikker. Kun sammen kan vi løfte denne opgave.

Til slut skal nævnes hvordan Annette har fået alle undersøgelses skemaerne ført ind i den digitale verden. De er nu tilgængelige digitalt og kan derfra direkte anvendes og overføres til patientens journal. Dette gør arbejdsprocessen let og gør materialet levende.

En rigtig flot opdatering af ansigt, mund og svælg med mange nye men væsentlige facetter. Den fortjener en gennemlæsning for alle der arbejder med dysfagi. God læsning.

Ergoterapeut Linda-Maria Delgado Grove, Klinik for Tidlig Neurorehabilitering Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

12. januar 2021

Indføring i at opspore og udrede dysfagi

Mange borgere/ patienter lider af dysfagi i større eller mindre grad.

Sygeplejersker møder derfor ofte problemet. Spisning og måltider har stor social betydning, og Annette Kjærsgaard giver i denne udgave af bogen en grundig anvisning på opsporing og behandling af dysfagi. Bogen viser tydeligt, at dysfagi er en tværprofessionel opgave, og den henvender sig derfor bredt til sundhedsprofessionelle og pædagogisk personale.

Enkelte kapitler retter sig specielt til ergoterapeuter, som i Danmark har fået en specialistrolle i undersøgelse og behandling af dysfagi.

Der er en grundig indføring i, hvordan tilstanden opspores og udredes samt hvilke screeninger og undersøgelser, der kan iværksættes i praksis. Der er detaljerede anvisninger på, hvordan kostens konsistens kan gradueres til mennesker med dysfagi.

Mundstimulation og mundhygiejne er beskrevet omhyggeligt, og bogen pointerer, at sygeplejersker kan gøre meget, for at mennesket med dysfagi får så gode muligheder for at synke og spise som muligt.

Bogen er grundigt underbygget og letlæselig, og opbygning og pædagogiske input hjælper læseren til refleksion. Den er spækket med brugbare anvisninger og billeder. Jeg kunne dog ønske farveillustrationer for at give formidlingen et mere nutidigt indtryk.

Til alle som arbejder med borgere/ patienter med dysfagi.

Karen Sloth, sygeplejerske, Gudenå Hospice

Sygeplejersken

08. marts 2021