Etik - en grundbog (i-bog)

ETIK – EN GRUNDBOG er en lettilgængelig præsentation af etikkens vigtigste begreber, teorier, værdier og dilemmaer. Med
afsæt i mange typiske eksempler fremviser bogen de vigtigste etiske problemstillinger, som sundhedsprofessionelle står med i hverdagens arbejde. Hvad er svært, og hvordan er det svært?

Målgruppen er især studerende på de sundhedsfaglige grunduddannelser, hvor bogen vil være en oplagt grundbog og fælles reference. Den er også et relevant valg på master- og kandidatuddannelser eller i forbindelse med efter- og videreuddannelse af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, jordemødre, bioanalytikere, radiografer, læger etc.

ETIK – EN GRUNDBOG dækker alle de centrale pensumkrav og giver læseren et godt overblik over etisk teori, etisk refleksion, etisk ansvarlighed og professionsetik. Bogen giver desuden læseren forskellige redskaber til refleksion over etiske problemstillinger, ligesom den udfordrer læseren til selv at reflektere over grundværdier og professionsetik i mødet med dilemmaer i sundhedsvæsenet.

Etik - en grundbog (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762820999
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. oktober 2019
Sider:
192
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

Hvorfor denne bog? Jacob Birkler argumenterer for, at det er en lettilgængelig og dækkende lærebog til sundhedsuddannelserne, og i det må jeg give ham ret. Den er letlæselig og bidrager med al det væsentlige til etikkens verden. Dertil er bogen et væsentligt bidrag til debatten om sundhedsvæsenets forandringer i forhold til teknologi, behandlingsmuligheder, ændringer i patientkulturen, kortere indlæggelsestider og moralsk stress, som afstedkommer nye etiske spørgsmål og dilemmaer. (...) Der er rigeligt at gå i gang med i de sundshedsprofessionnelle uddannelser, og Jacob Birklers bog er et super bidrag til debatten, hvor der ikke er noget Quick fix eller færdigt svar.

Lene Brogaard, Master i voksenuddannelse, sygeplejerske og lektor på sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Uddannelsesnyt nr. 1, 2020

03. marts 2020

Målgruppen for grundbogen i etik er studerende på de sundhedsfaglige uddannelser. Udgangspunktet er tanken om, at samfundsmæssig foranderlighed kalder på etiske overvejelser, og Jacob Birkler lykkes igen med at skrive en bog, hvor han i et forståeligt sprog giver læseren en indføring i grundlæggende etiske begreber og teorier krydret med eksempler fra sundhedsfaglig praksis. (...) Jeg vil anbefale bogen til brug i sygeplejerskeuddannelsen, fordi den på en overskuelig måde giver en grundlæggende forståelse af, hvad etik er, og hvordan etiske problemstillinger optræder og kan håndteres i sundhedsfaglig praksis. Bogen vil også kunne anvendes af klinikere, som ønsker at arbejde med etisk refleksion i deres praksis.

Anne Bendix Andersen, RN, ph. d. Forskningsansvarlig i Center for Forskning for Klinisk Sygepleje, VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen, Viborg/ Hospitalsenhed Midt og formand for Sygeplejeetisk Råd.

Sygeplejersken

23. marts 2020