Videnskabsteori

Dette er 2. udgave af Videnskabsteori – en grundbog. Bogen foreligger her i en opdateret udgave, der imødekommer alle de centrale krav til undervisning i faget videnskabsteori. Med illustrative eksempler fra sundhedsvæsenet formidles videnskabsteorien i et klart og præcist sprog, hvor der især er fokus på fagets forankring i praksis.

Bogen er en letlæst, men dækkende grundbog, som giver både overblik og indblik i alle de centrale videnskabsteoretiske retninger som positivisme, hermeneutik, fænomenologi og kritisk teori. Desuden bliver alle de væsentligste videnskabsteoretiske nøgleord udførligt behandlet, fx viden, sandhed, begrundelse, teori, objektivitet, forståelse og forklaring.

Videnskabsteori

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702326116
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
19. marts 2021
Sider:
180
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Absolut velegnet som obligatorisk bog både på grunduddannelsen og diplomuddannelserne." "Forfatteren er vant til at undervise på sundhedsuddannelserne og formår at gøre det videnskabsteoretiske univers relevant og vedkommende uden at forfalde hverken til namedropping eller indforståede diskussioner."
Fysioterapilærer Marianne Lindahl
Fysioterapeuten21. november 2005
"Birkler har gjort det igen. Han har atter skrevet vanskeligt tilgængelige temaer ind i en nutidig sundheds- og sygeplejehverdag. Bogens temaer er valgt, så de studerende bliver bekendt med grundbegreberne i viden, argumentation og begrundelse. Der afsluttes med et kort og enkelt kapitel om forskningsetik, hvor der står, hvad der er nødvendigt at vide for at kunne arbejde videre med en konkret forsknings etiske praksis. Hvert kapitel vil kunne læses for sig og give mening i hvilken studiesammenhæng, det nu måtte indgå som grundlag for videre studier og kritisk refleksion."
Marianne Mahler
Sygeplejersken01. juni 2006

Jakob Birkler er cand. Mag i filosofi og psykologi, med en ph.d. i medicinsk etik. Han har undervist på sundhedsuddannelserne i etik og videnskabsteori. Han har skrevet flere bøger om især etik. Bogen består af et forord, en kort introduktion og 8 kapitler. I forordet fortæller Birkler, hvad der er ændret i denne anden udgave, og at der i bogen er lagt vægt på at sproget skal være lettilgængeligt og der skal være direkte reference til en sundhedsfaglig praksis. I introduktionen skriver Birkler, at videnskab har en central placering i sundhedsvæsenet og for klinisk praksis. Da videnskabens placering er central, mener Birkler, det er centralt, at den sundhedsprofessionelle har redskaber til at vurdere videnskabens resultater. De redskaber ønsker Birkler at give med denne grundbog. (...) Jeg sidder tilbage med en bog, som er en relevant grundbog på sundhedsuddannelserne, inkl. sygeplejerskeuddannelsen, men med et ønske om at sige, det er bedre at læse kap. 2 og 3 samt kap. 7 og 8, for senere efter undervisning at gå i gang med kapitel 1 og 4.

Mette Olesen, Sygeplejerske, Master i læreprocesser, specialisering i didaktik og professionen udvikling. Underviser på SOSU- FVH. Social og sundhedsassistentuddannelsen

Uddannelsesnyt nr. 3, 2021

21. oktober 2021