Fås som

Bog

Pris pr. stk.

245,00 kr.

196,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

245,00 kr.

196,00 kr. ekskl. moms

Vejledning af læger under uddannelse

Vejledning af læger under uddannelse fokuserer på den læring, der sker i den kliniske dagligdag, og viser, hvordan yngre læger og deres vejledere kan opnå bedre udbytte af både de formelle samtaler og af den kliniske vejledning.

 

Baggrunden for bogen

Det sundhedsvæsen, som lægeuddannelsen foregår i, har undergået store ændringer de seneste år. Læringstiden er blevet kortere, mens kravene til yngre lægers kompetencer er blevet mere omfattende.

 

Bogen anskueliggør, hvordan vejledning – gennem en mere synlig, prioriteret og integreret plads i det daglige kliniske arbejde – kan udnytte potentialet for at forbedre yngre lægers uddannelse og dermed patientbehandlingen.

 

Bogens indhold

Vejledning af yngre læger behandler både de teoretiske perspektiver og den praktiske gennemførelse af vejledning af yngre læger. Teorien bliver hele tiden belyst med eksempler – cases og samtaler – hentet fra klinisk praksis.

 

Målgruppe

Bogen kan bruges på alle niveauer af medicinsk uddannelse, men er primært rettet mod de læger, der underviser yngre kolleger i den lægelige videreuddannelse.

Vejledning af læger under uddannelse

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788762804197
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
05. januar 2015
Sider:
152
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"I bogen, Vejledning af læger under uddannelse, tages der et meget vigtigt udgangspunkt i den kliniske hverdag, som vejledningen skal finde sted i.[...] Bogen er letlæselig og meget tilgængelig. Den bærer præg af, at forfatterne ikke bare har en stor teoretisk viden, men også er helt bevidste om, hvilken virkelighed den skal tilpasses. Den burde være en obligatorisk del af ethvert vejlederkursus."
Uddannelsesansvarlig overlæge Mia Bjerager
Ugeskrift for Læger10. april 2015