Vejledning af fagprofessionelle

Bogen henvender sig til vejledere af fagprofessionelle i et videreuddannelsesforløb eller de der skal introducere fagprofessionelle til et nyt job. Bogen tager udgangspunkt i situationer fra praksis, som ofte vanskeliggør vejlederens rolle, og giver derefter anvisninger til konkrete handlemuligheder. Med baggrund i aktuel teori om læring og vejledning, giver bogen desuden anledning til overordnede overvejelser, som vejlederne med held kan anvende gennem den fagprofessionelles læreproces.

Forfatterne:

Christine Bagger, sygeplejerske, cand.pæd.pæd., har en toårig suppleringsuddannelse i Oplysningens Kultur og er ansat som udviklingssygeplejerske på Odense Universitetshospital.

Helen Schultz, sygeplejerske, cand.cur., har en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi og en toårig uddannelse som sundhedsfaglig supervisor. Er ansat som udviklingssygeplejerske på Odense Universitetshospital og har flere års erfaring med supervision, både for basissygeplejersker og for mellemledere.

Begge forfattere har stor erfaring med vejledning af fagprofessionelle i et videreuddannelsesforløb, med nyansatte postgraudate medarbejdere og med problemstillinger der knytter sig til, når vejledere skal vejlede fagprofessionelle.

Vejledning af fagprofessionelle

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788762809185
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
13. januar 2010
Sider:
135
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

I bogens forord skriver lektor Jan Brødslev Olsen, Aalborg Universitet: "Der er brug for fagpersoner, der selvstændigt og i et kollegialt fællesskab kan tage et fagligt og etisk skøn. For at kunne gøre dette, skal man opøve evnen til refleksion, og det er lige præcis det, denne bog fremmer". Det synspunkt er lektoren fra Aalborg tilsyneladende ikke alene om. I hvert fald er "Vejledning af fagprofessionelle i klinisk praksis" blevet en af grundbøgerne på diplomuddannelsen i vejledning for postgraduate vejledere.
Eivind Sønderborg Johansen
FOKUS - Personaleblad for OUH. Februar 201022. februar 2010
"[...]en bog, hvor forfatterens udgangspunkt er en professionalitet, hvor det faglige og det etiske forenes, så såvel kvalitet som værdier tilgodeses." "[...] Forfatterens pointe er, at man ikke kan læse sig til at blive en god vejleder, det kræver træning, oplevelse, eksperimentering og erfaring. Denne bog er en god inspirationskilde til at starte en sådan proces."
Jens Bydam, sygeplejerske, cand. phil.
Sygeplejersken 4 201002. marts 2010
" Er man helt ny leder, vejleder eller underviser uden videreuddannelse kan man blive inspireret; især af de fire konkrete bud på refleksionsmodeller, af forslagene til at arbejde med skriftlig vejledning og af enkle bud på, hvordan man kan møde den, man skal vejlede." "[...] Alt for mange ansatte i sundhedsvæsenet bliver hjulpet for lidt i kulturer, hvor eftertanke og seriøse refleksionsprocesser sjældent får plads, og dér kunne bogens enkle, rådgivende stil falde på et tørt sted."
Ilana Floris, Fysioterapeut, Klinisk Underviser.
Fysioterapeuten 7, april 201004. maj 2010
"Der er kommet en bog på markedet, der giver inspiration til dig som vejleder. Bogen er spændende og brugbar, idet den er bygget op omkring praksis cases fra praksis. Bogen tydeliggør vejlederens opgaver, samt de udfordringer der er forbundet hermed." [...] At læse denne bog kan jeg kun varmt anbefale, idet den kan bruges til at give dig ny viden om det at vejlede, samt opslagsbog til nye metoder i din vejledningspraksis."
Klinisk vejleder Linda Nielsen
Forskellen - Fagligt Selskab for Sundhedsfaglige Supervisorer, nr. 18 201017. juni 2010
"[...]nok en af de bedste "håndbøger" om vejledning af voksne studerende."[...]"Bogen er holdt i et nemt og tilgængeligt sprog, men uden at være en læselet pixiudgave. Så har man behov for at vejlede fagprofessionelle i et efter/videreuddannelsesforløb, kan dette være bogen du har manglet."
Anne-Le Morville, MSc. OT, lektor
Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning 16. årg, Nr. 5220. oktober 2010
"Christine Bagger & Helen Schultz, som begge er sygeplejersker, har skrevet denne lille overskuelige bog på ca. 130 sider. Man kan mærke, at de har begge stor erfaring med vejledning, og de processer som indgår i et vejledningsforløb, og har formået at lave nok en af de bedste 'håndbøger' om vejledning af voksne studerende. Det gennemsyrer hele bogen, og ikke mindst de mange eksempler, at de har stor erfaring og viden at trække på.[...] Undertegnede har selv været vejleder for fagprofessionelle i et efter/videreuddannelsesforløb, og ville ønske, at jeg havde haft denne bog ved hånden fra starten af.[...]Så har man behov for at vejlede fagprofessionelle i et efter/videre uddannelsesforløb, kan dette være bogen du har manglet."
Anne-Le Morville
DSEF Nyhedsbrev12. juli 2011
"Sundhedsvæsenet uddanner personaler, som skal fungere i praktiske sammenhænge, og der stilles store krav og mål til kvalitet. Denne bog er et godt værktøj til at imødekomme kvalitet af vejledning, idet bogen er letlæselig og har en tilgængelig og relevant opbygning. Den måde at illustrere indholdet i det overordnede tema med en case, bidrager på fantastisk inspirerende vis til, at bogen bliver et meget brugbart værktøj for vejlederen. Her er simpelthen noget håndgribeligt at gå i gang med, både for vejlederen men også for den der skal vejledes. Bogen beskriver meget respektfuld, hvordan man kan møde den, man skal vejlede, og hvordan man kan stimulere til faglig udvikling."
Lone Juhl Christensen
Fagligt selskab for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker05. oktober 2012
”[…]Der er referencerefter hvert kapitel, så læseren har mulighed for at gå i dybden med emnerne efter egen interesse. Bogen tager udgangspunkt i situationer i praksis med anvisninger til konkrete handlemuligheder ud fra forskellige teorier om læring og vejledning.
Jeg synes bogen er interessant og let læst. Teorien er suppleret med mange cases fra sundhedssektoren, og skifter man ”nyansatte” ud med ”jordemoderstuderende” og læser bogen ud fra den vinkel, tænker jeg, at den vil egne sig godt til nye kontaktjordemødre, der endnuikka har fået vejlederuddannelse, og som savner teori samt redskaber til konkretvejledningspraksis. Eller til erfarne vejledere, der savner ny inspiration i forhold til arbejdet med de jordemoderstuderende i praksis. Til jordemødre, der arbejder med studerende i klinikken, vil jeg derfor varmt anbefale bogen.”
Mette Dehn, jordemoder
Tidsskrift for jordemødre24. november 2014
I bogens forord skriver lektor Jan Brødslev Olsen, Aalborg Universitet: "Der er brug for fagpersoner, der selvstændigt og i et kollegialt fællesskab kan tage et fagligt og etisk skøn. For at kunne gøre dette, skal man opøve evnen til refleksion, og det er lige præcis det, denne bog fremmer". Det synspunkt er lektoren fra Aalborg tilsyneladende ikke alene om. I hvert fald er "Vejledning af fagprofessionelle i klinisk praksis" blevet en af grundbøgerne på diplomuddannelsen i vejledning for postgraduate vejledere.
Eivind Sønderborg Johansen
FOKUS - Personaleblad for OUH. Februar 201022. februar 2010
"[...]en bog, hvor forfatterens udgangspunkt er en professionalitet, hvor det faglige og det etiske forenes, så såvel kvalitet som værdier tilgodeses." "[...] Forfatterens pointe er, at man ikke kan læse sig til at blive en god vejleder, det kræver træning, oplevelse, eksperimentering og erfaring. Denne bog er en god inspirationskilde til at starte en sådan proces."
Jens Bydam, sygeplejerske, cand. phil.
Sygeplejersken 4 201002. marts 2010
" Er man helt ny leder, vejleder eller underviser uden videreuddannelse kan man blive inspireret; især af de fire konkrete bud på refleksionsmodeller, af forslagene til at arbejde med skriftlig vejledning og af enkle bud på, hvordan man kan møde den, man skal vejlede." "[...] Alt for mange ansatte i sundhedsvæsenet bliver hjulpet for lidt i kulturer, hvor eftertanke og seriøse refleksionsprocesser sjældent får plads, og dér kunne bogens enkle, rådgivende stil falde på et tørt sted."
Ilana Floris, Fysioterapeut, Klinisk Underviser.
Fysioterapeuten 7, april 201004. maj 2010
"Der er kommet en bog på markedet, der giver inspiration til dig som vejleder. Bogen er spændende og brugbar, idet den er bygget op omkring praksis cases fra praksis. Bogen tydeliggør vejlederens opgaver, samt de udfordringer der er forbundet hermed." [...] At læse denne bog kan jeg kun varmt anbefale, idet den kan bruges til at give dig ny viden om det at vejlede, samt opslagsbog til nye metoder i din vejledningspraksis."
Klinisk vejleder Linda Nielsen
Forskellen - Fagligt Selskab for Sundhedsfaglige Supervisorer, nr. 18 201017. juni 2010
"[...]nok en af de bedste "håndbøger" om vejledning af voksne studerende."[...]"Bogen er holdt i et nemt og tilgængeligt sprog, men uden at være en læselet pixiudgave. Så har man behov for at vejlede fagprofessionelle i et efter/videreuddannelsesforløb, kan dette være bogen du har manglet."
Anne-Le Morville, MSc. OT, lektor
Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning 16. årg, Nr. 5220. oktober 2010
"Christine Bagger & Helen Schultz, som begge er sygeplejersker, har skrevet denne lille overskuelige bog på ca. 130 sider. Man kan mærke, at de har begge stor erfaring med vejledning, og de processer som indgår i et vejledningsforløb, og har formået at lave nok en af de bedste 'håndbøger' om vejledning af voksne studerende. Det gennemsyrer hele bogen, og ikke mindst de mange eksempler, at de har stor erfaring og viden at trække på.[...] Undertegnede har selv været vejleder for fagprofessionelle i et efter/videreuddannelsesforløb, og ville ønske, at jeg havde haft denne bog ved hånden fra starten af.[...]Så har man behov for at vejlede fagprofessionelle i et efter/videre uddannelsesforløb, kan dette være bogen du har manglet."
Anne-Le Morville
DSEF Nyhedsbrev12. juli 2011
"Sundhedsvæsenet uddanner personaler, som skal fungere i praktiske sammenhænge, og der stilles store krav og mål til kvalitet. Denne bog er et godt værktøj til at imødekomme kvalitet af vejledning, idet bogen er letlæselig og har en tilgængelig og relevant opbygning. Den måde at illustrere indholdet i det overordnede tema med en case, bidrager på fantastisk inspirerende vis til, at bogen bliver et meget brugbart værktøj for vejlederen. Her er simpelthen noget håndgribeligt at gå i gang med, både for vejlederen men også for den der skal vejledes. Bogen beskriver meget respektfuld, hvordan man kan møde den, man skal vejlede, og hvordan man kan stimulere til faglig udvikling."
Lone Juhl Christensen
Fagligt selskab for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker05. oktober 2012
”[…]Der er referencerefter hvert kapitel, så læseren har mulighed for at gå i dybden med emnerne efter egen interesse. Bogen tager udgangspunkt i situationer i praksis med anvisninger til konkrete handlemuligheder ud fra forskellige teorier om læring og vejledning.
Jeg synes bogen er interessant og let læst. Teorien er suppleret med mange cases fra sundhedssektoren, og skifter man ”nyansatte” ud med ”jordemoderstuderende” og læser bogen ud fra den vinkel, tænker jeg, at den vil egne sig godt til nye kontaktjordemødre, der endnuikka har fået vejlederuddannelse, og som savner teori samt redskaber til konkretvejledningspraksis. Eller til erfarne vejledere, der savner ny inspiration i forhold til arbejdet med de jordemoderstuderende i praksis. Til jordemødre, der arbejder med studerende i klinikken, vil jeg derfor varmt anbefale bogen.”
Mette Dehn, jordemoder
Tidsskrift for jordemødre24. november 2014