Undervisning på professionsuddannelser

Undervisning på professionsuddannelser er en grundbog, som henvender sig til adjunkter på professionshøjskoler og erhvervsakademierne, og som samtidig tilbyder et godt fundament for alle, der arbejder med undervisning i både teoretisk og praktisk sammenhæng. Bemærk, at da bogen henvender sig til undervisere, udleverer vi som udgangspunkt ikke frieksemplarer af bogen.

 

Bogen beskriver praksisinddragende, udviklingsorienteret og forskningsbaseret undervisning, og den besvarer, hvordan man:

  • forbereder sin undervisning fagligt og pædagogisk
  • tilpasser sin undervisning til de studerendes erfaringsniveau
  • vejleder og giver feedback
  • bedømmer professionelle kompetencer ved eksamen
  • medvirker til organisationsudvikling
  • holder sig internationalt orienteret
  • gør sig lektorklar
  • fortsætter sin udvikling som underviser på sigt

Bogen tager afsæt i kravene til en lektoranmodning, ligesom den kan bruges som guide og inspirationskilde i en travl hverdag. Som underviser på en professionshøjskole har man en bred vifte af opgaver. Men i sidste ende bruger man hovedparten af sin tid sammen med de studerende. Hvad enten vi taler om studerende på grunduddannelser eller studerende på efter- og videreuddannelser, er det vigtigt med praktiske og teoretiske ideer til, hvordan man kan tilrettelægge gode undervisningsforløb – med det rette niveau og det rette udbytte.

Da bogen henvender sig til adjunkter, udleverer vi som udgangspunkt ikke pensumeksemplarer af bogen.

Undervisning på professionsuddannelser

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762818378
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
22. juni 2018
Sider:
240
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Gaven til alle adjunkter.
Munksgaard har opfyldt et kærkomment ønske fra adjunkter på landets professionshøjskoler – en bog, der tager afsæt i kravene til en lektoranmodning, men primært er en guide og inspirationskilde til en travl hverdag. (...) Bogens fokus er adjunktens pædagogiske faglighed og ikke fagfaglighed. Dermed er bogen relevant for alle adjunkter på professionshøjskolerne uagtet, hvilken uddannelse man underviser på. I det indledende kapitel reflekteres der over den identitet, en adjunkt oparbejder i sit adjunktforløb. Kapitlets forfattere håber, at adjunkten på sigt vil fremhæve sin identitet som underviser før professionen som f.eks. radiograf eller sygeplejerske. Dette udsagn har sat mange tanker i gang hos mig som adjunkt – og jeg er stadig ikke sikker på, hvor jeg selv er i den udvikling – eller om jeg er enig i, at det er målet for adjunktuddannelsen. Men netop disse tanker medvirker kun til at fremhæve bogens kvalitet og relevans for alle adjunkter samt deres vejledere."

Louise Støier, Lektor, Københavns Professionshøjskole

Uddannelsenyt nr. 3, 2018.

12. september 2018