Spring til hovedindhold
Undervisning på professionsuddannelser

Undervisning på professionsuddannelser

Undervisning på professionsuddannelser er en grundbog, som henvender sig til adjunkter på professionshøjskoler og erhvervsakademierne, og som samtidig tilbyder et godt fundament for alle, der arbejder med undervisning i både teoretisk og praktisk sammenhæng. Bemærk, at da bogen henvender sig til undervisere, udleverer vi som udgangspunkt ikke frieksemplarer af bogen.

 

Bogen beskriver praksisinddragende, udviklingsorienteret og forskningsbaseret undervisning, og den besvarer, hvordan man:

  • forbereder sin undervisning fagligt og pædagogisk
  • tilpasser sin undervisning til de studerendes erfaringsniveau
  • vejleder og giver feedback
  • bedømmer professionelle kompetencer ved eksamen
  • medvirker til organisationsudvikling
  • holder sig internationalt orienteret
  • gør sig lektorklar
  • fortsætter sin udvikling som underviser på sigt

Bogen tager afsæt i kravene til en lektoranmodning, ligesom den kan bruges som guide og inspirationskilde i en travl hverdag. Som underviser på en professionshøjskole har man en bred vifte af opgaver. Men i sidste ende bruger man hovedparten af sin tid sammen med de studerende. Hvad enten vi taler om studerende på grunduddannelser eller studerende på efter- og videreuddannelser, er det vigtigt med praktiske og teoretiske ideer til, hvordan man kan tilrettelægge gode undervisningsforløb – med det rette niveau og det rette udbytte.

Da bogen henvender sig til adjunkter, udleverer vi som udgangspunkt ikke pensumeksemplarer af bogen.