Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis

Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis beskriver de centrale udfordringer i samarbejdet på tværs af professioner, fag og sektorer i det danske sundhedsvæsen. Dette samarbejde er afgørende for at sikre gode og sammenhængende patientforløb, men der findes ingen lette veje til målet.

Bogen formidler ny viden om de faglige og institutionelle dynamikker, der er på spil, og den klæder nuværende og kommende sundhedsprofessionelle på til at blive kompetente tværprofessionelle praktikere. I en række analyser af illustrative praksiseksempler viser bogen, at nøglen til det velfungerende samarbejde ikke kun findes hos de enkelte sundhedsprofessionelle. Tværtimod er det vigtigt med en skærpet forståelse for de organisatoriske vilkår, som præger samarbejdet i stort og småt.

Med dette fokus adskiller bogen sig fra den øvrige faglitteratur på området. Det er en vigtig pointe i bogen, at der er mere læring at hente i studere problemerne og konflikterne, fremfor primært at fremstille best cases, som bliver idealiserede billeder af en praksis, der i virkeligheden ligger et stykke fra den, der tales om i sundhedspolitiske skåltaler.

Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis er skrevet af cand.mag. og ph.d. Sine Lehn-Christiansen. Den udkommer i bogserien Sundhed, Menneske, Samfund, redigeret af professor Klaus Lindgaard Høyer (KU) og lektor Lotte Huniche (SDU), og som samler Munksgaards peer review-udgivelser inden for human- og samfundsvidenskabelig sundhedsforskning.

Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762815384
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
18. august 2016
Sider:
224
Redaktør:
Martin Toft
Serie:
Sundhed, menneske, samfund

ANMELDELSER

"Bogen er et aktuelt og realistisk øjebliksbillede af udfordringer, der gør det muligt for læseren at reflektere over egen tilgang til tværprofessionelt samarbejde i praksis. Bogen kan derfor anbefales til bioanalytikere og deres ledere, bioanalytikerstuderende og deres undervisere og kliniske vejledere samt uddannelsesinstitutionen."

Ketty Bruun

Danske Bioanalytikere

11. november 2016