Spring til hovedindhold
Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis

Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis

Få en samlet indføring i samarbejde på tværs af professioner, fag og sektorer i det danske sundhedsvæsen, og få viden  om de faglige og institutionelle dynamikker, der er på spil i samarbejdet på tværs. Bogen indeholder blandt andet to nye kapitler om Covid-19-epidemien, hvor det tværprofessionelle arbejde oplevede en genstart under særlige forhold, og om lægernes og uddannelsessystemets rolle i udvikling af det tværprofessionelle samarbejde.

Samarbejde på tværs i sundhedsvæsnet handler grundlæggende om at sikre kvalitet og sammenhængende forløb for patienter og borgere. Men samarbejdet er ofte udfordrende, og der findes desværre ingen lette veje til målet.

Bogen er forskningsbaseret, men pædagogisk opbygget og velskrevet, og i en række analyser af illustrative praksiseksempler viser den, at nøglen til det velfungerende samarbejde ikke kun findes hos de enkelte sundsprofessionelle. Det velfungerende samarbejde kræver en skærpet forståelse for de rammer og vilkår, som præger samarbejdet i stort og småt.

 

Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis er skrevet af cand.mag. og ph.d. Sine Lehn. Den udkommer i bogserien Sundhed, Menneske, Samfund, redigeret af professor Klaus Lindgaard Høyer (KU) og lektor Lotte Huniche (SDU), og som samler Munksgaards peer review-udgivelser inden for human- og samfundsvidenskabelig sundhedsforskning.

Ingen produkter
Læs forfatterinterview med Sine Lehn

“Når store sundhedskriser rammer, ændres de faste vaner og strukturer, som styrer det tværprofessionelle samarbejde”

Sådan lyder det fra professions- og uddannelsesforsker med speciale i sundhedsområdet, Sine Lehn, der er forfatter til Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis.

Vi har talt med Sine om den nye udgave af bogen.