Sygeplejens superhelte

Sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

Sygeplejens superhelte handler om sygeplejeteori og hædrer en række af de teoretikere, der står bag fagets vigtigste tankegods. Bogen viser, hvordan sygeplejens egne teorier kan forbedre klinisk sygeplejepraksis og styrke sygeplejerskers fagidentitet.


Bogen består af ti kapitler, som kaster lys over sygeplejeteoriens rødder og fortsatte relevans i klinisk sammenhæng. Bogens hoveddel består af syv kapitler, som med udgangspunkt i hver deres case demonstrerer, hvordan sygeplejeteori kan tænkes med, når sygepleje planlægges og udføres. De indledende og afsluttende kapitler diskuterer, hvad der kendetegner sygeplejeteori,
hvordan viden udvikles til teori, og hvilket behov der vil være for sygeplejeteori i fremtidens sundhedsvæsen.

Sygeplejens superhelte henvender sig til alle sygeplejestuderende i grunduddannelsen samt deres undervisere i den teoretiske undervisning og deres vejledere i klinisk praksis. Med sit forskningsbaserede afsæt er bogen også relevant for studerende på de sygeplejefaglige efter- og videreuddannelser samt i andre uddannelser, hvor sygeplejeteori er relevant.

Sygeplejens superhelte

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762819962
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
29. januar 2021
Sider:
216
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

Et godt indspark til alle som beskæftiger sig med sygepleje. Ifølge bogens bagsidetekst handler ”Sygeplejens superhelte” om sygeplejeteori og hædrer en række af de teoretikere, det står bag fagets vigtigste tankegods. Bogen viser, hvordan sygeplejens egne teorier kan forbedre klinisk sygeplejepraksis og styrke sygeplejerskers fagidentitet. Og bogen lever fuldt op til, hvad bagsideteksten lover. Læseren bliver både beriget med grundig gennemgang af centrale sygeplejeteorier, får indsigt i tidens kritik af disse og bliver med meget praksisnære fortællinger indført i disse teoriers betydning for fagets udvikling. Fortællingerne viser på fornemste vis, hvordan teorierne kan anvendes til at tænke med, når sygepleje planlægges og udføres.

Bogen består af 10 kapitler, som kaster lys over sygeplejeteoriens rødder og fortsatte relevans i klinisk sammenhæng. De indledende og afsluttende kapitler diskuterer, hvad der kendetegner sygeplejeteori. Her vil jeg specielt fremhæve første kapitel af Marit Kirkevold, som med udgangspunkt i den forandrede verden vi i pandemiens lys lever i, viser sygeplejeteoriens evige aktualitet og nødvendighed for at morgendagens sygeplejersker kan være rustet til at kunne yde relevant sygepleje af høj kvalitet. Kirkevold fremhæver det spændingsfelt, hvor sygeplejefaget befinder sig – nemlig et traditionelt fag og erhverv med grundlæggende fælles træk, men også et fag, der må tilpasse sig de store forandringer, der sker i samfundet.

Bogens hoveddel består af 7 kapitler, som med udgangspunkt i hver deres case demonstrerer, hvordan et udsnit af sygeplejeteorier, på trods af at flere af dem er formuleret for mange år siden, er så tidløse, at de fortsat kan gøre os klogere på sygepleje. Desuden viser disse kapitler, hvordan teorigrundlaget med fordel kan anvendes til at tænke med i praksis. Disse kapitler vil være en god og brugbar hjælp for sygeplejestuderende, som ofte finder sygeplejeteorier for abstrakte eller filosofiske. I denne del vil jeg fremhæve kapitlet omhandlende begrebsrammen Fundamentals of Care, som meget konkret beskriver anvendelsen af begrebsrammen på sygeplejerskeuddannelsen ved Professionshøjskolen UCN bl.a. med henblik på at fremhæve og tydeliggøre sygeplejeteoriers relevans for udøvelsen af sygepleje.

Som det nok fremgår af ovenstående, er jeg svært begejstret for denne bog, som har været meget berigende at læse. Endvidere ser jeg bogen som et tiltrængt indspark til alle, som beskæftiger sig med faget, da sygeplejeteorierne, som det fremhæves i bogens forord, er vigtige for udøvelsen af faget og kan levere stærke argumenter for sygeplejerskers handlinger. Som bogens redaktører så fint formulerer det: ”Når sygeplejefaget er under pres med mange nye opgaver og ansvarsområder, er det endnu vigtigere at anvende fagets egne teorier, da faget ellers risikerer at få udvisket sine grænser og udelukkende bliver et teknisk anliggende”.

Louise Støier - Lektor på Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole KP

Uddannelsesnyt 1 2021

09. marts 2021