Sundhedsfremme i hverdagen

Hvad er det, de sunde kan? Hvor har de det fra? Hvad kan vi lære af deres sundhedsadfærd? Denne lære- og debatbog har fokus på sundhedsfremme i hverdagslivet. Den skærper vores syn på en dynamisk sundhedsopfattelse, og indkredser strategier for sundhedsadfærd og sundhedspædagogik.

I bogens første del drøftes begreberne sundhed og sundhedsfremme på baggrund af professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovskys teori om salutogenese og WHO’s definition samt et nødvendigt samspil mellem natur-, human- og samfundsvidenskab.

Herefter følger bogens anden del med ti kapitler, som belyser praktiske eksempler på arbejdet med sundhedsfremme i forskellige befolkningsgrupper. Hvad gør kommunen? Hvad kan praktiserende læger sætte i værk, når de ønsker at fremme sundheden? Hvad gør skolen, når sundhed er på skemaet? Kan kronisk syge mennesker lære at leve med deres sygdom gennem sundhedsfremme? Hvordan når man mennesker fra etniske minoriteter, socialt udsatte eller voksne misbrugere med budskaber om sundhedsfremme? Hvordan kan man arbejde med sundhedsfremme hos familien, der venter barn, med ældre eller på en arbejdsplads?

Bogens tredje del drager paralleller mellem eksempler fra kapitlerne for at finde svar på, hvad de sunde kan, hvor de har det fra, og hvordan man kan arbejde med sundhedsfremme i praksis. Kreativitet og læring viser sig at være nøglebegreber i den dynamiske proces, hvor Antonovskys teori om salutogenese udfoldes gennem kognitions- og kreativitetsforskning samt læringsteori.

Har du kommentarer eller spørgsmål til bogen, er du velkommen til at sende en mail til redaktørerne: Kjeld Fredens (fredens@post4.tele.dk), Tommy J. Johnsen (mj-tj@dlgtele.dk) eller Peter Thybo (pt@peterthybo.dk ).

 

Sundhedsfremme i hverdagen

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762809772
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. februar 2011
Sider:
304
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"[...] Sundhedsfremme er en selvudvikling fra et aktuelt selv mod et mere værdifuldt selv, der er styret af indre motivation. Citater fra bogens næstsidste side er essensen af bogen, der har undertitlen: Få mennesker, du møder, til at vokse. Bogen er skrevet for alle interesserede inden for sundhed og sundhedsfremme, men især for uddannelser med professionsbachelorer.[...]" "Bogen følger mennesket igennem alle aldre, fra fødsel igennem skole, sygdom og sociale trængsler, og udfordrer, opfordrer og tirrer læseren til at tage aktivt del i udviklingsprocessen: Sundhedsfremme." "[...] Den er et must for alle, der har med sundhed og sundhedsfremme at gøre" "[...] Undertegnede vil behøve mindst et år for at 'kunne' den, men den er det værd."
Michala Eich
Sygeplejersken12. juli 2011