Fås som

Bog

Pris pr. stk.

265,00 kr.

212,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

265,00 kr.

212,00 kr. ekskl. moms

Sundhedsfremme i hverdagen

Hvad

er det, de sunde kan? Hvor har de det fra? Hvad kan vi lære af deres sundhedsadfærd? Denne lære- og debatbog har fokus på sundhedsfremme i hverdagslivet. Den skærper vores syn på en dynamisk sundhedsopfattelse, og indkredser strategier for sundhedsadfærd og sundhedspædagogik.

 

I bogens første del drøftes begreberne sundhed og sundhedsfremme på baggrund af professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovskys teori om salutogenese og WHO’s definition samt et nødvendigt samspil mellem natur-, human- og samfundsvidenskab.

 

Herefter følger bogens anden del med ti kapitler, som belyser praktiske eksempler på arbejdet med sundhedsfremme i forskellige befolkningsgrupper. Hvad gør kommunen? Hvad kan praktiserende læger sætte i værk, når de ønsker at fremme sundheden? Hvad gør skolen, når sundhed er på skemaet? Kan kronisk syge mennesker lære at leve med deres sygdom gennem sundhedsfremme? Hvordan når man mennesker fra etniske minoriteter, socialt udsatte eller voksne misbrugere med budskaber om sundhedsfremme? Hvordan kan man arbejde med sundhedsfremme hos familien, der venter barn, med ældre eller på en arbejdsplads?

 

Bogens tredje del drager paralleller mellem eksempler fra kapitlerne for at finde svar på, hvad de sunde kan, hvor de har det fra, og hvordan man kan arbejde med sundhedsfremme i praksis. Kreativitet og læring viser sig at være nøglebegreber i den dynamiske proces, hvor Antonovskys teori om salutogenese udfoldes gennem kognitions- og kreativitetsforskning samt læringsteori.

    

Har du kommentarer eller spørgsmål til bogen, er du velkommen til at sende en mail til redaktørerne: Kjeld Fredens (fredens@post4.tele.dk), Tommy J. Johnsen (mj-tj@dlgtele.dk) eller Peter Thybo (pt@peterthybo.dk ).

Sundhedsfremme i hverdagen

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788762809772
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. februar 2011
Sider:
304
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"[...] Sundhedsfremme er en selvudvikling fra et aktuelt selv mod et mere værdifuldt selv, der er styret af indre motivation. Citater fra bogens næstsidste side er essensen af bogen, der har undertitlen: Få mennesker, du møder, til at vokse. Bogen er skrevet for alle interesserede inden for sundhed og sundhedsfremme, men især for uddannelser med professionsbachelorer.[...]" "Bogen følger mennesket igennem alle aldre, fra fødsel igennem skole, sygdom og sociale trængsler, og udfordrer, opfordrer og tirrer læseren til at tage aktivt del i udviklingsprocessen: Sundhedsfremme." "[...] Den er et must for alle, der har med sundhed og sundhedsfremme at gøre" "[...] Undertegnede vil behøve mindst et år for at 'kunne' den, men den er det værd."
Michala Eich
Sygeplejersken12. juli 2011
"Der udkommer for tiden en jævn strøm af bøger om sundhedsfremme – og blandt disse mange bøger er den nyudgivne ’Sundhedsfremme i hverdagen’ et godt bud på en kommende klassiker. Den beskriver i et let forståeligt sprog en vifte af tilgange til sundhed med Antonovskys salutogenetiske teorigrundlag som den gennemgående hoved-reference. Den præsenterer desuden en række gode og illustrative modeller; nogle kendte, andre med videreudvikling af stoffet, og de understøtter på glimrende vis den teoretiske fundering.[...] Bogen udbygger Antonovskys kognitive model med et fokus på kreativitet og kreative aktiviteter som en af forudsætningerne for at opnå robusthed og få et sundt liv. Her ligger for mig at se en forskningsmæssig opgave, som det synes oplagt for ergoterapeuter at forfølge."
Ulla Pedersen
DSEF Nyhedsbrev25. juli 2011
"Det er en rigtig god bog om et emne, der for tandlægestuderende til tider kan virke noget uhåndgribeligt, og som kan være vanskeligt at formilde. Denne bog er imidlertid ret så dækkende for de mange aspekter, som sundhedsfremmebegrebet omfatter. [...] Det er en bog, der på udmærket vis kombinerer teoretisk gennemgang med praktiske eksempler. Den kan derfor læses og anvendes på forskellige niveauer. Yderligere er bogen forsynet med en detaljeret indholdsfortegnelse og et omfattende stikordsregister. Den er således velegnet som undervisningsmateriale. Jeg kan absolut anbefale denne bog til alle, der gerne vil have hold på sundhedsfremmebegrebet og beslægtede discipliner, samt hvilke forpligtelser kommuner, regioner og ikke mindst vi selv som sundhedspersoner har på disse fagområder."
Lisa Bøge Christensen
Tandlægebladet 03. november 2011