Spring til hovedindhold
Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

Klassifikation og Diagnostiske kriterier

Den foreliggende udgave af ICD-10's psykiatriske del er en kortfattet, praktisk vejledning til hjælp ved den diagnostiske udredning af psykiske lidelser.

Oplaget er revideret i henhold til de seneste ændringer fra Sundhedsstyrelsen vedr. transkønnethed, men er i øvrigt stadig ICD-10 og altså den officielle diagnoseguide mens vi venter på ICD-11.

Appendiks 2 omhandler fortsat "Kodning og registrering" men er tilrettet, så det svarer til de ændrede krav for indrapportering til Landspatientregistret. Diagnosticeringseksemplerne afspejler dette, og listen med psykiatriske aktionsdiagnoser er reduceret betydeligt. Definitionen af "Obs. pro" er i overensstemmelse med anvendelsen inden for somatikken.

Målgruppen er læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere inden for psykiatrien.

Praktiserende læger og andre speciallæger med interesse for psykiatri har også glæde af denne håndbog. Medicinstuderende bruger ofte bogen som et supplement til lærebøger i forbindelse med deres klinikophold. Endvidere vil socialforvaltninger og retsvæsen have brug for kendskab til diagnoserne og de diagnostiske kriterier.

Oplaget er udarbejdet af Diagnoseudvalget for Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.