Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

Beskrivelse

Fakta

Den foreliggende udgave af ICD-10's psykiatriske del er en kortfattet, praktisk vejledning til hjælp ved den diagnostiske udredning af psykiske lidelser.

 

Dette 23. oplag er omfattende revideret. Det indledende kapitel, "Anvendelsen af bogen", er omskrevet, så det nu præcist adresserer de oftest stillede spørgsmål til bogens anvendelse.

Appendiks 2 omhandler fortsat "Kodning og registrering" men er tilrettet, så det svarer til de ændrede krav for indrapportering til Landspatientregistret. Diagnosticeringseksemplerne afspejler dette, og listen med psykiatriske aktionsdiagnoser er reduceret betydeligt. Definitionen af "Obs. pro" er helt ændret og nu bragt i overensstemmelse med anvendelsen inden for somatikken.

 

Der er ikke ændret i de diagnostiske kriterier bortset fra, at enkelte stavefejl og meningsforstyrrende sproglige vendinger er blevet rettet og terminologien opdateret.

Målgruppen er som tidligere læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere inden for psykiatrien.

Praktiserende læger og andre speciallæger med interesse for psykiatri har også glæde af denne håndbog. Medicinstuderende bruger ofte bogen som et supplement til lærebøger i forbindelse med deres klinikophold. Endvidere vil socialforvaltninger og retsvæsen have brug for kendskab til diagnoserne og de diagnostiske kriterier.

Dette reviderede oplag er udarbejdet af Diagnoseudvalget for Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.