Praktiske færdigheder

Studerende i sundhedsprofessionerne skal indføres i et repertoire af praktiske færdigheder, og uddannede sundhedsprofessionelle står kontinuerligt over for at skulle lære nye praktiske færdigheder, når de flytter klinisk felt, eller når nye procedurer kommer til i deres aktuelle kliniske praksis.

Nogle praktiske færdigheder har lighed med hverdagslivets praktiske handlinger, mens andre er komplekse, specialiserede procedurer, der adskiller sig væsentligt fra hverdagslivets praktiske handlinger. Uanset procedurernes karakter kræver det omtanke og øvelse at få kvalitet i handlingerne, når de skal udføres professionelt og tilpasses forskellige patienter i forskellige sundhedsfaglige kontekster.

Selv om praktiske færdigheder er forskellige, er der fælles træk mellem dem, som vigtige at kende. I bogen præsenteres et generisk instrument, der indfanger disse fællestræk, og som kan anvendes i vurdering af praktisk færdighedsudøvelse og til at strukturere læringen af nye praktiske færdigheder.

Bogen henvender sig til alle de sundhedsfaglige professioner. Bogen er relevant for undervisere og vejledere, der skal støtte studerende og kolleger i at lære at udføre praktiske færdigheder. Ligeledes er bogen relevant for studerende, der står over for at skulle tilegne sig praktiske færdigheder knyttet til den sundhedsprofession, de uddanner sig til.

Bogen rummer praktiske øvelser og opgaver, som kan anvendes i konkrete undervisningssituationer med såvel nybegyndere, nyuddannede som erfarne sundhedsprofessionelle.

En del af serien Praksis
Praktiske færdigheder

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Den motiverende samtale - praktisk håndbog til samtaler med ældre

Den motiverende samtale - praktisk håndbog til samtaler med ældre

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog

ANMELDELSER

En nyttig brugsbog

[...]Bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, som i kontakt med patienter og borgere skal udføre praktiske færdigheder. Den tager læseren ved hånden og udfolder en beskrivelse af – og indføring i – modellen og afslutter med nyttige, praktiske øvelser på flere niveauer.

Praktisk færdighedsudøvelse er et komplekst område og kan betragtes som et kontinuerligt udviklingsprojekt for alle sundhedsprofessionelle. I det arbejde tror jeg denne lille bog vil finde vej til mange undervisere, vejledere og studerende som en nyttig brugsbog.”

Vibeke Lorentzen, forskningslektor, Center for Sygeplejeforskning
Sygeplejersken06. september 2016