Spring til hovedindhold
Praksisforskning på sundhedsområdet

Praksisforskning på sundhedsområdet

En metodebog

En metodebog for alle, der arbejder kvalitativt med at udforske og forbedre praksis på sundhedsområdet, og den er relevant for mange forskellige fag, fx sygepleje, psykologi, ergoterapi, medicin, fysioterapi, jordemoder- og folkesundhedsvidenskab. 

Bogen viser, hvordan man tager afsæt i problemer, som de erfares i praksis, og den beskriver trin for trin, hvordan forskere, sundhedsprofessionelle, brugere, studerende og undervisere kan samarbejde om forskningsprocessen og medvirke til at kvalificere praksis.

Bogen bygger på traditionen for kritisk psykologisk praksisforskning og går i dybden med planlægning og gennemførelse af forskningsprocessen, anvendelse af kvalitative metoder, analyse af empirisk materiale og omsætning af indsigter til praksisudvikling.

Praksisforskning på sundhedsområdet er nødvendig af to grunde. For det første har interessen for at involvere brugere i sundhedsforskning aldrig været større. For det andet er der en tendens til at prioritere tilgange og metoder til brugerinvolvering, som kun i mindre grad reelt lader brugere komme selvstændigt til orde. Denne metodebog formidler et velunderbygget alternativ til samarbejde om praksisrettede forskningsprocesser.

Bogen udkommer i bogserien SUNDHED, MENNESKE, SAMFUND, redigeret af professor Klaus Lindgaard Høyer (KU) og lektor Lotte Huniche (SDU), som samler Munksgaards peer review-udgivelser inden for human- og samfundsvidenskabelig sundhedsforskning.