Spring til hovedindhold
Økologi og biodiversitet

Økologi og biodiversitet

Bogen handler om de store mønstre i den levende natur og beskriver bl.a.:

  • Hvordan planters og dyrs livsprocesser er afstemt efter miljøet
  • Hvordan næringsstofferne og fødekædeomsætningen påvirker individernes udbredelse og økosystemernes opbygning
  • Hvordan evolutionen, miljøet og arternes biologi bestemmer den biologiske diversitet

Fungerer primært som lærebog i økologi og økofysiologi på universiteter og højere uddannelser, men kan også bruges af praktiserende biologer.