Lærebog i øre-næse-hals-sygdomme

og hoved-hals-kirurgi

Lærebog i øre-næse-hals-sygdomme og hoved-hals-kirurgi henvender sig til medicinstuderende, læger i ud­dannelse inden for øre-næse-hals-specialet, praktiserende øre-næse-hals-speciallæger og speciallæger i almen medicin.

KLIK HER FOR AT SE TILHØRENDE VIDEOER

Denne 3. udgave er gennemgribende revideret og opdateret. Bogens struktur er ændret således, at anatomien følges i 12 hovedkapitler. I det 13. og sidste kapitel resumeres væsentlige akutte øre-næse-hals-tilstande. Hovedkapitlerne indledes med de vigtigste hovedpunkter inden for det pågæl­dende område. For hver anatomisk lokalisation gennemgås medfødte sygdomme, inflammatoriske/infekti­øse/allergiske tilstande, benigne og maligne tumo­rer/neoplasier, traumer/fremmedlegemer samt sygdomme af blandet genese. Hvert kapitel afsluttes med et kirurgisk afsnit.

Udgangspunktet for bogen er journal­konceptet med særligt fokus på undersøgel­sesteknikker, som understøttes af nye og opdaterede videoklip. Videomaterialet tilgås gratis via iBogen. Videomaterialet til i-bogen er desværre forsinket grundet corona-krisen. Vi regner med at have det klar sidst i august.

Bogen er skrevet af et bredt panel af specialister, og teksten bygger på nationale retningslinjer, klassifikationer og danske universitetshospitalers procedurebeskrivelser.

Lærebog i øre-næse-hals-sygdomme

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762819115
Udgave:
3
Udgivelsesdato:
23. marts 2020
Sider:
415
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"[...] Denne (bogens) stringente opbygning gør bogen overskuelig og velegnet til eksamenslæsning såvel som opslagsværk i den daglige klinik. [...] Bogens talrige illustrationer letter forståelsen og understreger vigtige punkter. Herudover medfølger en e-nøgle, der giver adgang til supplerende elektronisk materiale - blandt andet i form af anatomiopgaver og kliniske cases samt undersøgelsesfilm - en fornyelse, som specielt studerende givetvis vil værdsætte. Sammenfattende løfter denne nye lærebog for specialet arven med væsentlige forbedringer og fornyelser og kan således varmt anbefales - også som opdatering af den ældre lærebog, man måtte have stående på boghylden fra studietiden."
Anders Rørbæk Madsen
Ugeskrift for læger 08. marts 2012