Klinisk nuklearmedicin

Klinisk nuklearmedicin

Beskrivelse

Fakta

Klinisk nuklearmedicin 3. udg.

Nuklearmedicin varetages i Danmark af det lægelige speciale klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Hovedvægten i specialet ligger på funktionsundersøgelser som grundlag for diagnostik, behandling, behandlingsmonitorering og prognosevurdering.

For at bedrive god nuklearmedicin er viden om og forståelse af fysiologi og patofysiologi, strålebiologi og strålehygiejne samt måleteknik og metodevurdering vigtigt. Samtidig er læring inden for specialet i høj grad baseret på mesterlære, mønstergenkendelse og praktisk anvendelse af den teoretiske viden. Vi har derfor i denne udgave valgt også at fokusere på en praktisk tilgang til tolkning baseret på forfatternes ekspertviden, best practice, relevante tærskelværdier og eksempler. Bogen er opbygget i tre dele:

  • Organer: anvendelse af nuklearmedicin med udgangspunkt i organsystemer
  • Nuklearmedicin på tværs: de nuklearmedicinske metoder
  • Den nuklearmedicinske værktøjskasse: de grundlæggende redskaber såsom lægemidler og statistik.

Bogen henvender sig til alle med interesse for specialet.

Denne 3. udgave er udgivet i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og forlaget Munksgaard.