Spring til hovedindhold
Klinisk nuklearmedicin

For at bedrive god nuklearmedicin er det vigtigt, at man har viden om og forståelse af fysiologi og patofysiologi, strålebiologi og strålehygiejne samt måleteknik og metodevurdering. Samtidig er læring inden for specialet i høj grad baseret på mesterlære, mønstergenkendelse og praktisk anvendelse af den teoretiske viden.

I denne 3. udgave af Klinisk nuklearmedicin har vi derfor valgt også at fokusere på en praktisk tilgang til tolkning baseret på forfatternes ekspertviden, best practice, relevante tærskelværdier og eksempler. Bogen er opbygget i tre dele:

  • Organer: anvendelse af nuklearmedicin med udgangspunkt i organsystemer
  • Nuklearmedicin på tværs: de nuklearmedicinske metoder
  • Den nuklearmedicinske værktøjskasse: de grundlæggende redskaber såsom lægemidler og statistik

Bogen henvender sig til alle med interesse for specialet.

Denne 3. udgave af Klinisk nuklearmedicin er udgivet i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og forlaget Munksgaard.