Grundbog om hjælpemidler

Om hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelser

Grundbog om hjælpemidler er den første danske bog, der giver en samlet præsentation af de mange hjælpemidler, som er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser. Bogen er skrevet af en række forfattere, der til dagligt beskæftiger sig med hjælpemidler.

Den primære målgruppe er ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende samt færdiguddannede terapeuter og andre faggrupper inden for social- og sundhedssektoren, fx socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, SOSU-assistenter og læger.

Grundbog om hjælpemidler er opdelt i en generel og en specifik del. Den generelle del definerer, afgrænser og beskriver hjælpemiddelområdet og relaterer det til samfundsmæssige forhold. Den specifikke del præsenterer de hjælpemidler, som alle terapeuter skal have et godt kendskab til, og deres egenskaber i forhold til konkrete brugergrupper.

Bogen er rigt illustreret og giver mange konkrete eksempler på brug af hjælpemidler inden for forskellige hverdagsaktiviteter.

Grundbog om hjælpemidler

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762808034
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
23. august 2010
Sider:
470
Redaktør:
Karoline Baden Staffensen

ANMELDELSER

"[...]Alle kapitler slutter med et afsnit om fremtidige perspektiver og udviklingstendenser, hvilket både er interessant læsning og giver læseren forfatterens hint om, hvor fremtidig udvikling og forskning med fordel kan rettes. Dette gør bogen relevant også for andre end de personer, der beskæftiger sig i det daglige med hjælpemiddelformidling."
Ulla Pedersen
DSEF Nyhedsbrev12. marts 2011