Fås som

e-bog (pdf-format)

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk.

Find priser.

Geriatri

Basisbog

Fokus er lagt på udredning, behandling og forebyggelse af de mest almindelige sygdomme, som rammer ældre. Målet er, at bogen kan anvendes som grundlæggende lærebog i geriatri. Der redegøres for geriatriens definitioner og begrebsapparat, og de forhold, der adskiller den almindelige aldringsproces fra sygdom og svækkelse. De efterfølgende kapitler omhandler hyppigt forekommende sygdomme og andre tilstande af betydning for geriatriske patienter. I bogens sidste del beskrives hvordan geriatrisk rehabilitering i dag organiseres og udføres på landes sygehuse.
Geriatri

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788762807150
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
31. maj 2007
Sider:
224
Redaktør:
Martin Toft