Filosofi & sygepleje

etik og menneskesyn i faglig praksis

Bogen synliggør filosofiens relation til sygepleje. Pointen er, at filosofi ikke er et fag, der blot skal læres, men et redskab, der skal bruges i sygepleje. Læseren får mulighed for at forholde sig til sygepleje på en reflekterende og perspektiverende måde. At inddrage et filosofisk perspektiv kan samtidig være en måde at vurdere sygepleje på, hvor målet ikke blot er en forbedret sygeplejepraksis, men også en synlig fagidentitet. Filosofi & Sygepleje er hovedsageligt tænkt som en lærebog i faget filosofi og etik i sygeplejeuddannelsen, men sygeplejersker, der ønsker at reflektere over problemstillinger fra deres kliniske praksis, vil også kunne få udbytte af at læse bogen. Forfatteren gennemgår alle de grundlæggende etiske teorier og centrale problemområder, som knytter sig til sygepleje. Desuden fremlægges og diskuteres de væsentligste filosofiske spørgsmål, som indgår i sygeplejerskens funktionsområder fx: Patientens erkendelse og forståelse; Patientens livsverden; Sundheds- og sygdomsbegreber; Identitet; Det gode liv og livskvalitet; Forholdet mellem krop og bevidsthed; Menneskesyn i praksis; Autonomi; Eksistens; Forholdet mellem teori og praksis og Værdier i sygeplejen. Forfatteren, Jacob Birkler, er cand. mag. i filosofi og psykologi fra Aarhus Universitet. Underviser i fagene videnskabsteori og forskningsmetodologi, filosofi og etik samt psykologi på Ribe Amts Sygeplejeskole. Er desuden ekstern lektor ved Københavns Universitet i forbindelse med undervisning i Examen Philosophicum for sygeplejersker.
Filosofi & sygepleje

Fås som

  • Bog
  • i-bog
  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788762804739
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. november 2003
Sider:
240
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Bliv klogere på eget virke og fag Kan noget så abstrakt som filosofi være til gavn for sygeplejen? Efter at have læst "Filosofi & sygepleje" synes det klart, at filosofisk viden spiller en vigtig rolle, når man arbejder med syge mennesker og skal løse de etiske konflikter, der kan opstå i den forbindelse. Meningen med bogen er ikke at uddanne sygeplejersker til filosoffer, og Jacob Birkler forsøger ikke at inddrage læseren i dybe filosofiske diskussioner." "I et pædagogisk venligt sprog, krydret med mange belysende eksempler, præsenteres vi for udvalgte filosofiske teorier. Disse teorier kan belyse problematikker og emner, som ifølge forfatteren er væsentlige i forhold til sygeplejerskens arbejdsområde. Det drejer sig bl.a. om, hvordan et konstruktivt forhold til patienten etableres. Hvad vi forstår ved henholdsvis sygdom, sundhed og et godt liv. Hvordan vi bør handle for at handle etisk korrekt. Hvad et menneske er, og hvordan vort menneskesyn kommer til udtryk i vore handlinger." "En gennemarbejdet og veldisponeret bog med mange litteraturhenvisninger. Fokus er filosofien, men bogen tager afsæt i sygeplejerskens verden, så man ikke er i tvivl om, at bogen er for og om sygeplejen." Af Anette Boldt, sygeplejerske og studerende.
Sygeplejersken nr. 3/200417. maj 2022