Spring til hovedindhold
Farmakologi - Hånden på hjertet

Farmakologi - Hånden på hjertet

Du får en grundbog af høj kvalitet, med de bedste rammer for læring, så du kan klare dig godt på studiet og i klinisk praksis. Bogen er skrevet i et klart sprog og giver en grundig indføring i almen farmakologi, lægemiddelhåndtering og specialfarmakologi. 

Med 4. udgave får du: 

  • 32 OPDATEREDE KAPITLER om farmakologi og medicinhåndtering i sundhedsvæsenet
  • PÆDAGOGISKE FORKLARINGER som skaber forståelse og sammenhæng
  • VISUEL FORMIDLING med mange illustrationer, tabeller og modeller 
  • FAGSPROG som matcher klinisk praksis 1:1
  • LÆRINGSBOKSE som fremhæver det vigtigste og giver kliniske eksempler
  • TJEKLISTER med overblik over centrale fagbegreber 
  • TEST DIG SELV med afvekslende opgaver og forståelsesspørgsmål
  • KLAR STRUKTUR med præcise overskrifter og fremhævede nøgleord
  • KRYDSHENVISNINGER på tværs af bøgerne og de enkelte fagområder 
  • ORDLISTE med alle de vigtigste begreber

HÅNDEN PÅ HJERTET er pensumdækkende grundbøger om natur- og sundhedsvidenskab. Serien er særligt målrettet sygeplejerskestuderende, men den bruges også som grundbog på mange andre sundhedsuddannelser som ambulanceredder, bioanalytiker, ergoterapeut, ernæring og sundhed, farmaceut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf etc.

Ingen produkter