Evidensbaseret praksis

Forskning, brugerperspektiv, praksisviden

Evidensbaseret praksis er en lærebog, som giver en samlet indføring i evidensbaseret praksis inden for de social- og sundhedsfaglige professioner. Mange professionelle står dagligt i komplekse situationer og for-skelligartede kontekster, der kræver velovervejede beslutninger og handlinger. 

Bogen er forskningsbaseret og henvender sig bredt til undervisere og alle studerende på de social- og sundhedsfaglige uddannelser. Bogen kan bruges som gennemgående reference og grundbog, men kan også anvendes som håndbog til opslag af professionelle i praksis, der søger indsigt i, hvordan man arbejder med evidensbaseret praksis.

Evidensbaseret praksis består af 9 kapitler, og den dækker emner som brugerperspektiver, klinisk ræsonnering, litteratursøgning, kvantitativ og kvalitativ forskning samt implementering af evidensbaseret praksis i uddannelse og praksis. Kapitlerne bygger på et samspil mellem teori, praksisviden og forskning med understøttende eksempler og cases.

Evidensbaseret praksis

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762820043
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. marts 2021
Sider:
280
Redaktør:
Karoline Baden Staffensen

ANMELDELSER

Evidensbaseret praksis er en lærebog, der henvender sig til undervisere og studerende på de social-og sundhedsfaglige uddannelser, men kan også bruges af professionelle. Bogen er inddelt i ni kapitler, der bl. a. omhandler den historiske udvikling, de centrale begreber, brugerperspektiver, klinisk ræsonnering, litteratursøgning, kvantitativ og kvalitativ forskning og implementering af evidensbaseret praksis. Den er overskuelig og pædagogisk opbygget og veksler mellem teori, praksisviden og forskning med tilhørende eksempler og cases.

Fysioterapeuten

22. marts 2021

Forfatterne til denne bog lykkes i høj grad med både at komme i dybden og i bredden med de mange elementer, der udgør evidensbaseret praksis. De viser, hvad der fordres af den professionelle i forhold til de tre grundelementer forskning, brugerperspektiv og praksisviden. Rammer, metoder og principper gennemgås meget grundigt. Lige fra, hvordan man formulerer et vidensbehov, udvælger og gennemgår forskningslitteratur afhængig af den enkelte kvantitative eller kvalitative metode, til hvordan man implementerer EBP i uddannelsesregi.

Bogen er særdeles systematisk opbygget. Trin for trin forklares detaljeret, hvordan EBP kan læres. Fx kapitel 8 ”Implementering af Evidensbaseret praksis i uddannelsesregi”, som bygger på et dansk scoping review. Her præsenteres forskellige tilgange til undervisning; forelæsning, workshops, tæt samarbejde med klinik, journal clubs, blended learning og samarbejde med bibliotekarer. Foruden helt konkret at forklare de forskellige trin i fx journal club, uddyber forfatterne hvordan de forskellige undervisningsmetoder understøtter kompetenceudvikling hos de studerende. Bogen er meget studievenlig med cases, tabeller og figurer samt refleksionsspørgsmål til hvert kapitel. Den er eksemplarisk, idet hvert kapitel i sig selv er forskningsbaseret og har en omfattende referenceliste til. Der er også et stikordsregister, som gør det nemt at bruge bogen som opslagsværk til forklaring af de mange relevante fagtermer, der bliver redegjort for i bogen.

Det er en bog, som vil meget. Den vil engagere studerende og undervisere inden for mange sundhedsprofessioner. Den vil forene klinik og uddannelsesinstitutioner i forhold til emnet, og den vil først og fremmest understøtte implementering af EBP i praksis. Den har stor relevans for professionelle, studerende og for undervisere – også i sygeplejerskeuddannelsen.

Lisbeth Vinberg Engel, Cand.cur. og Lektor på Københavns Professionshøjskole

Uddannelsesnyt nr. 2, 2021

08. juni 2021