Den palliative indsats

- en patientcentreret tilgang

Der er igennem de seneste år kommet øget fokus på palliation både fra politisk side og fra det fagprofessionelle felt. Bogens forskellige kapitler kommer bredt omkring vigtige områder i den palliative indsats og hele vejen igennem ud fra en patientcentreret tilgang.

I bogen belyses den palliative indsats i et tværfagligt perspektiv. Der fokuseres både på faktuel viden, opøvelser af færdigheder og bevidstgørelse af egne holdninger og adfærds betydning for den syge og de pårørende.

Den palliative indsats henvender sig til studerende på de social- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, herunder sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere. Derudover henvender bogen sig til sundhedsprofessionelle, som uddanner sig til eller arbejder med palliation på det basale palliative niveau, dvs. i hjemmeplejen, i plejeboliger og på hospitalsafdelinger, hvor palliation er en del af deres arbejdsfelt.

Bogens mange forfattere har alle stor viden og indsigt i det palliative fagfelt og videreformidler i de enkelte kapitler denne viden på en indsigtsfuld måde og med ydmyghed over for palliationens mange udfordringer.

Den palliative indsats

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762814646
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
15. februar 2016
Sider:
356
Redaktør:
Karoline Baden Staffensen

ANMELDELSER

"Det er ganske enkelt en inspirerende og brugbar bog med et realistisk billede af palliationens pallette, der skal anskaffes på både uddannelsesstederne, det basale og specialiserede palliative niveau, da den kan byde ind med noget forskelligt de steder."

Marianne Holm Andersen
Sygeplejersken26. september 2016