Spring til hovedindhold
Cellefysiologi

Cellefysiologi

Basisbog om den humane celle

Hvad er det vigtigste at vide om cellens fysiologi? Det får du svaret på i denne danske fremstilling af den humane celles fysiologi.

Bogen er skrevet til medicinstuderende, der søger en dansksproget og lettilgængelig gennemgang af cellefysiologien. Den kan dog også bruges af studerende i blandt andet odontologi, molekylær biomedicin, klinisk biomekanik samt medicin med industriel specialisering.

Cellefysiologi indeholder den centrale viden om cellens struktur og funktion, herunder DNA og proteinsyntese, organeller, receptorer og cellekontakter samt neuronal signalering og muskelfysiologi. I bogen gennemgås derfor den excitable celle, og der gives en integreret forståelse for cellens fysiologi, der i andre lærebøger er opdelt. På denne måde får læseren en helhedsforståelse for den humane celles mekanismer.

Bogen kan læses fra ende til anden, men også bruges som opslagsværk, semester efter semester, da kapitlerne kan tilegnes uafhængigt af hinanden. For eksempel er den nyttig ved en lang række kurser i organspecifik fysiologi, da cellefysiologi udgør fundamentet for forståelsen af organsystemernes funktion.

Cellefysiologi dækker studiemålene på de medicinske fakulteter i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Den er fortalt i et letforståeligt sprog, er yderst velillustreret og indeholder en lang række kliniske bokse, der sætter fysiologien i medicinsk perspektiv.

Kristine Svinning Valeur og Thomas Tursø-Finnich er læger med tilsammen 10 års undervisererfaring ved de medicinske studieretninger på Københavns Universitet.