Spring til hovedindhold
Basal nyrefysiologi

Få den nyeste viden om nyrefysiologi, herunder cellulære og molekylære processer i nyrerne, som lægevidenskaben er blevet betragteligt klogere på de senere år. Der er også lagt vægt på at lette tilegnelsen af stoffet, blandt andet med en række helt nye samt reviderede illustrationer og tabeller.

Bogen er målrettet undervisningen i nyrefysiologi på medicinstudiet ved de danske universiteter og dækker desuden de fraførende urinvejes fysiologi. Bogen har primært medicinstuderende som målgruppe, men henvender sig også til læger under uddannelse og andre sundhedsprofessionelle, der har brug for viden inden for emnet, og derudover studerende inden for fx humanbiologi, biomedicin og molekylærmedicin.