Åndelig omsorg

ÅNDELIG OMSORG beskriver en tværprofessionel kerneydelse, som har stor betydning for, hvordan patienter og borgere gennemlever svære livsomstændigheder. Historisk set har åndelig omsorg været afgørende for arbejdet i sundhedsvæsenet – ikke mindst i sygeplejefaget. I de senere år har begrebet fået fornyet aktualitet, men nu også i stigende grad uden for sygeplejen som en central del af arbejdet i hele det moderne sundhedsvæsen.


Bogen viser med eksempler fra både forskning og daglig praksis, hvordan åndelig omsorg på forskellige måder kan være på spil i sundhedsvæsenet. Den henvender sig til en bred vifte af studerende og sundhedsprofessionelle – eksempelvis sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, psykologer, læger, præster, imamer og andre, der i deres praksis møder mennesker i
situationer, hvor en professionel indsats over for eksistentielle og åndelige spørgsmål kan være nødvendig.

ÅNDELIG OMSORG er skrevet af eksperter med forskellig faglig baggrund. Bogen præsenterer generelle perspektiver på åndelig omsorg, men den beskriver også mere praktisk og konkret, hvilken rolle åndelige og eksistentielle problemstillinger spiller, når mennesker rammes af sygdom eller på anden måde står i eksistentielt set vanskelige situationer.

Åndelig omsorg

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762817234
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
26. juni 2019
Sider:
244
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

Bogen har med sine knap 250 sider formået at udfolde begrebet åndelig omsorg fra forskellige tilgange og perspektiver i letlæselige kapitler. Forfatterne tager udgangspunkt i cases og spinder dem sammen med kapitlets emne, hvilket gør bogen praksisnær og levende.

Bogen hjælper den professionelle med at huske at være opmærksom på, at åndelig omsorg forudsætter personlig indsigt og refleksion over egne værdier og ståsted, fordi værdierne kan udfordres i mødet med den anden.

' Åndelig omsorg' er et vigtigt indspark i et senmoderne sundhedsvæsen, hvor blødere områder som åndelig omsorg kan have svære betingelser. Åndelig omsorg er ikke en ekstra indsats, men en del af et helhedsorienteret perspektiv, og det formidler forfatterne på en velskrevet og vedkommende måde.

Bogen henvender sig til flere professioner, herunder sygeplejersker og studerende, som arbejder med mennesker, der befinder sig i eksistentielle og livsforandrende omstændigheder.

Heidi Krohn Didriksen, MKS, udviklingssygeplejerske, fagområdegodkendt i det specialiserede palliative fagfelt, Hospice Søholm

Sygeplejersken

03. februar 2020