Fås som

Overvågning i sundhedsvæsenet

Overvågning i sundhedsvæsenet handler om patientkontakt og fokuserer på de nye måder, sundhedsprofessionelle tilgår patienter og borgere gennem overvågning. Bogen kortlægger, hvordan overvågning er blevet en udbredt praksis, og den viser, hvordan studerende og sundhedsprofessionelle kan reflektere over denne udvikling inden for sundhedsvæsenet.

Bogen er skrevet til læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, bioanalytikere og andre sundhedsprofessionelle, som dagligt mødes med patienter. Med afsæt i illustrative eksempler gennemgås, hvordan overvågning kan få værdi i klinisk sammenhæng, idet man skærper sit blik for forskellen på det at våge og det at overvåge.

Overvågning i sundhedsvæsenet er inddelt i to dele. Første del præsenterer en oversigt over, hvordan patienter og borgere overvåges i primær og sekundær sundhedssektor. Anden del beskriver mere specifikt, hvordan børn, psykisk syge, demente og døende overvåges. Denne overvågning kan foregå på en respektfuld og reflekteret måde, som har værdi for både patienter, borgere og de sundhedsprofessionelle. Men det er en central pointe, at der også bør være blik for alternativer til denne praksis.

Overvågning i sundhedsvæsenet

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762816329
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
18. marts 2016
Sider:
130
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog og indeholder med gode illustrationer. Tilgangen er pragmatisk, og yderst saglige og faglige aspekter bringes til debat – man er ikke i tvivl om forfatterens pointer."

Bettina Krumbæk Trenckner
Sygeplejestuderende18. maj 2016

"Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog og er aktuel for alle, der arbejder inden for sundhedsområdet. "

Anne Marie Enderlein
Sygeplejersken06. juni 2016

"Endnu en gang har jeg nydt den udsøgte kombination af friskbrygget kaffe og tanker fra Jacob Birklers pen. Sproget er levende, enkelt og letforståeligt, og det er tydeligt, at sagen ligger ham meget på sinde."

Mette Marklund
Ugeskrift for Læger21. juni 2016

"Denne bog tilbyder sundhedsprofessionelle og studerende inspiration til at arbejde med konkrete etiske spørgsmål relateret til egen praksis."

Lotte Evron
Forstyrrelsen13. april 2016

"På samme tid både fornøjende og forstyrrende! (...) Jacob Birkler rammer således bredt, når han med klare ord lægger op til refleksion og giver stof til eftertanke"

Kathrine S. Eduardsen

Tidsskrift for jordemødre

25. september 2017