Sundhedspædagogik for praktikere (i-bog)

Dette er 4. udgave af Sundhedspædagogik for praktikere, der anvendes som grundbog på mange uddannelser. Der er tale om en omfattende revision, men bogens bærende idé er stadig at beskrive pædagogiske problemstillinger på en måde, der kan bidrage til faglig refleksion og øge kvaliteten af det sundhedspædagogiske arbejde, som foregår i praksis.

Bogen henvender sig til alle faggrupper, der beskæftiger sig med pædagogik inden for den offentlige sundhed og tilstødende områder. Især henvender bogen sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre. Men den er også relevant for andre professioner som fx diætister og lærer, ligesom den vil være oplagt at anvende på mange efter- og videreuddannelser.

Sundhedspædagogik for praktikere giver en samlet præsentation af de vigtigste sundhedspædagogiske problemstillinger, og bogen rummer mange illustrative eksempler og konkrete handlingsanvisninger. I 4. udgave er bogen især optimeret på to fronter. Dels er der gjort en stor indsats for at tydeliggøre bogens pointer og for at øge læsevenligheden. Dels er bogen gjort mere anvendelig som en pædagogisk grundbog, idet den nu dækker en større del af det pædagogiske felt – dog stadig med et særligt fokus på sundhedsområdet.

Sundhedspædagogik for praktikere (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702344585
Udgave:
4
Udgivelsesdato:
12. august 2021
Sider:
246
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Denne utgivelsen - en tredjeutgave - er først og fremmest beregnet på studenter i sykepleie og pedagogikk, men vil være nyttig for alle som forsøker å formidle kunnskap om helse og helsearbeid til pasienter og studenter". [...] "Jeg synes alt dette omhandles grundig, og spesielt synes jeg diskusjonen om teori og praksis er god. De unge må lære seg å forstå disse dilemmaene og takle dem på en adekvat måte. Denne utgivelsen er klok og god hjelp". [...] "Jeg er ikke i tvivl om at jeg kan anbefale denne utgivelsen".
P.F. Hjort
Tidsskrift for den norske legeforening. D.22. oktober nr. 20.23. november 2009
"En god bog kan ikke læses for mange gange, vel? En god bog kan ikke revideres for mange gange, vel? Sundhedspædagogik for praktikere er nu kommet i tredje reviderede udgave [...]" "[...] en gennemgang af den nyere erfaringspædagogik, mesterlæren og teorierne om situeret læring, hvilket er en gevinst. Bogen har vundet ved en revidering, så gamle og nye læsere kan roligt tage fat på bogen."
Marianne Mahler, sygeplejerske.
Sygeplejersken 3/201017. februar 2010