Traumatologi

Traumatologien er blevet væsentligt oprustet i Danmark i de senere år. Der er oprettet egentlige traumecentre, og netværket omkring disse er blevet udvidet (lægeambulancetjeneste, special-uddannede reddere mm.). Samtidig er der opstået et behov for en egentlig lærebog i traumatologi, som hermed imødekommes.

Bogen indledes med afsnit om fagets historie og en beskrivelse af, hvordan traumebehandlingen er organiseret. Herefter følger kapitler om skader i de enkelte organer og legemsområder. Kapitler om beredskab, sygepleje-, retslægelige og krisepsykologiske aspekter kompletterer bogen. En mængde gode tegninger og fotos illustrerer teksten og letter forståelsen.

Målgruppen er primært læger ansat i afdelinger med traumefunktion, de præhospitale team  samt medicinstuderende med interesse for området. Militære institutioner og overbygningsuddannelsen for reddere kan også drage nytte af bogen.

Med bogen følger en dvd med videooptagelser, der bl.a. viser forskellige procedurer og billeddiagnostiske undersøgelser.

Traumatologi

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762806016
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
30. juni 2008
Sider:
512
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"Glimrende og tiltrængt, opdateret grundbog/basisbog indenfor traumatologi, fra forebyggelse til rehabilitering, forskning, legale aspekter, dataregistrering mv. Og på DANSK. Meget anbefalelsesværdig."
Peter A. Berlac
Dansk Selskab for Akutmedicin, website08. juli 2008
"Som anæstesisygeplejerske, der ofte er med til traumemodtagelse og transport af traumepatienter, kan jeg absolut anbefale bogen. Denne første bog, skrevet ud fra danske forhold, bør stå på enhver afdeling, der beskæftiger sig med traumebehandling. Jeg glæder mig til at anvende "Traumatologi" i det daglige arbejde."
Karen Mortensen, anæstesisygeplejerske
Sygeplejersken nr. 2317. november 2008
"Bogen er den første systematiske lærebog på dansk om udredningen og behandlingen af den svært tilskadekomne patient, og den er opdelt i 35 kapitler". [...]"Stikordsregistret er passende detaljeret, hvilket gør bogen velegnet som opslagsbog. Der medfølger en DVD med 28 korte videoklip, som kan være meget brugbare i undervisningssituationer. Klippene er grupperet i tre emner med relation til traumatologi: organisation, procedure og billeddiagnostik, som der frit kan navigeres imellem". [...]"Overordnet er denne bog et must for alle læger, der har deres daglige arbejde på en traumemodtagelse, og også for det øvrige personale, der indgår i udredningen og behandlingen af svært tilskadekomne".
Overlæge Lars Carl Borris
Ugeskrift for Læger 2009 Nr. 36.23. oktober 2009