Spring til hovedindhold
Sygdomslære - hånden på hjertet

Sygdomslære - hånden på hjertet

En grundbog af høj kvalitet. Her får du de bedste rammer for læring, så du kan klare dig godt på studiet og i klinisk praksis. Bogen er skrevet i klart sprog og lægger især vægt på sygdommenes patofysiologi og det samlede sygdomsforløb i en fast struktur med fokus på observationer, symptomer, årsager, undersøgelser, diagnostik og behandling. 

Med 4. udgave får du:

  • 17 KAPITLER om de hyppigste sygdomme i kroppens organsystemer
  • PÆDAGOGISKE FORKLARINGER som skaber forståelse og sammenhæng
  • VISUEL FORMIDLING med mange illustrationer, tabeller og modeller 
  • FAGSPROG som matcher klinisk praksis 1:1
  • LÆRINGSBOKSE som fremhæver det vigtigste og giver kliniske eksempler
  • TJEKLISTER med overblik over centrale fagbegreber 
  • TEST DIG SELV med afvekslende opgaver og forståelsesspørgsmål
  • KLAR STRUKTUR med præcise overskrifter og fremhævede nøgleord
  • KRYDSHENVISNINGER på tværs af bøgerne i Hånden på hjertet-serien og de enkelte fagområder
  • ORDLISTE med alle de vigtigste begreber

HÅNDEN PÅ HJERTET er pensumdækkende grundbøger om natur- og sundhedsvidenskab. Serien er særligt målrettet sygeplejerskestuderende, men den bruges også som grundbog på mange andre sundhedsuddannelser som ambulanceredder, bioanalytiker, ergoterapeut, ernæring og sundhed, farmaceut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf etc.

Ingen produkter