Sygdomslære

Dette er den første sygdomslærebog på dansk, der er tilegnet fysioterapeutstuderende. Bogen opfylder læringskravene på fysioterapeutstudiet inden for såvel almen patologi som den specifikke sygdomslære.

Sygdomslære er inddelt i fire dele:1) Afsnittet gennemgår de almene sygdomsmekanismer: Almen patologi, immunsystemet, infektioner og kræft. 2) I dette afsnit gennemgås de specifikke sygdomme i enkelte organsystemer: Hjertesygdomme, lungesygdomme, sygdomme i nervesystemet osv. 3) Dette afsnit omhandler samspillet af sygdomme hos patienter: Socialmedicin, livsstilssygdomme, ældre patienter, den akutte patient og den kirurgiske patient. 4) En afsluttende del om farmakologi og medicinske præparater.

Inden for de enkelte sygdomsområder er der lagt vægt på at beskrive, hvad der specielt er vigtig for fysioterapeuten af fokusere på. Den lægelige behandling af sygdommene er kort beskrevet for at give et indblik i, hvad patienterne gennemgår udover og ved siden af fysioterapi.

Bogens målgruppe er primært fysioterapeutstuderende, men Sygdomslære kan med fordel også læses af andre faggrupper i sundhedsvæsenet, der har brug for en overskuelig lærebog om sygdomme. Især ergoterapeut- og sygeplejestuderende vil kunne anvende viden om fysisk aktivitet og træning i forbindelse med sygdomme, hvad enten det er for at forebygge sygdommene, behandle dem eller det er et led i rehabiliteringen.

Sygdomslære

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762814219
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
25. oktober 2019
Sider:
640
Redaktør:
Karoline Baden Staffensen

ANMELDELSER

Denne første sygdomslære på dansk er målrettet fysioterapistuderende og opfylder de krav, der er på uddannelsen til viden om den almene patologi, sygdomslære og farmakologi. Bogen gennemgår almene sygdomsmekanismer, specifikke sygdomme i enkelte organsystemer, samspillet af sygdomme hos patienterne, herunder socialmedicin, livsstilssygdomme og den akutte og den kirurgiske patient. Bogen kommer desuden ind på farmakologi og medicinske præparater. Forfatterne er førende fysioterapeuter og læger på området.

Fysioterapeuten

31. januar 2020