Syg litteratur (i-bog)

Litterære tekster om sygdom og sundhedsvæsen

Syg litteratur præsenterer et bredt udvalg af skønlitterære tekster skrevet af kendte danske forfattere og morgendagens stjerner. Alle tekster handler om sygdom, behandling, pleje, omsorg og rehabilitering. Bogen er tænkt som et inspirationsværk, der kan åbne for nye måder at tale om det professionelle arbejde i det danske sundhedsvæsen.

Internationalt bliver digte, noveller og romaner i stigende grad læst på de sundhedsfaglige uddannelser. Det gælder både på professionsbachelor- og universitetsniveau. Litteraturen tilbyder erkendelser og oplevelser, der åbner for en dybere forståelse af sygdom, behandling og pleje, ligesom den også viser de professionelle og de pårørendes oplevelser i et nyt lys. Som sådan indtager litteraturen en vigtig plads i udviklingen af ny viden og indsigt inden for sundhedsområdet.

Syg litteratur henvender sig til studerende på videregående uddannelser inden for medicin og sundhedsvidenskab, hvor studiet af skønlitteratur er et bidrag til det traditionelle pensum. Men den henvender sig også til alle læsere af skønlitteratur, der er interesserede i, hvad litteraturen kan fortælle os om det at være i forbindelse med sundhedsvæsenet – både som patient, som pårørende og som behandler. Det er et område, vi alle på forskellig vis kan have gavn af at få en bedre og mere nuanceret viden om.

Bogen er forsynet med en introduktion, en grundig indføring i feltet narrativ medicin samt introduktioner til de enkelte sektioner, inkl. arbejdsspørgsmål til brug i undervisning. I denne 2. udgave bringes der tekster af Naja Marie Aidt, Jens Blendstrup, Anders Bodelsen, Maria Gerhardt, Pablo Llambías, Henrik Nordbrandt, Pia Tafdrup, Kirsten Thorup og mange flere.

Syg litteratur (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762820760
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
14. december 2017
Sider:
226
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"For den allerede beredte læser åbner tekstudvalget op for værdifulde oplevelser og god inspiration, især hvis de fulde litterære tekster hjemtages."

Per Vestergaard
Ugeskriftet09. marts 2016

"Skønt » Syg litteratur « især henvender sig til læger, sygeplejersker og personalet indenfor hospitals-og sundhedsvæsnet, bør bogen også finde mange andre læsere. Uro, angst og usikkerhed er tilstede hos de pårørende, som skal tage stilling til meget i en svær situation, hvor alt synes uoverskueligt. Skønlitteraturen kan vise synsvinkler på sundhed, sygdom og alderdom - også set i relation til de aktuelle statistikker, der understreger de sociale forholds betydning for helbredet og livskvaliteten."

Viggo Böhrnsen-Jensen
Flensborg Avis02. juli 2016

”[…]Narrativ forståelse er en relevant tilgang til mødet med patienten og er beslægtet med et nye område ”Medical Humanities”, som bedste oversættes med ”medicisnk humaniora”. Området er under udvikling og vokser frem i de angelsaksiske lande, til inspiration også for os i Danmark. Det handler blandt andet om kunstens betydning for sundheden, humanioras betydning for de sundhedsfaglige uddannelser og den kritiske refleksion over sundhed og medicin.


Denne bog, med litterære tekster om sygdom og sundhedsvæsen, er et vigtigt bidrag i denne udvikling.”

Lotte Hvas, speciallæge i almen medicin, dr.med
Månedsskrift for almen praksis22. august 2016

”[..]Det er indlysende at anvende litteraturen, når man diskuterer sygepleje, så med det udgangspunkt er bogen oplagt at plukke i, når studerende sætter sig til rette i klasseværelser og auditorier i starten af september. Der er meget at tale om, mange vinkler at lægge ind over materialet.”

Jette Bagh
Sygeplejersken19. september 2016

"Vi deler redaktørernes ønske om og tro på, at litteraturen kan påvirke medicinstuderende, læger og andre behandlere i positiv retning, men præmissen om, at litteraturen tilfører os empati kan være problematisk, fordi den operationaliserer litteraturens formåen og foregiver en tvivlsom årsags- og virkningssammenhæng: Litteratur veksles automatisk til empati.

Når dette er sagt, er andenudgave af Syg litteratur et væsentligt bidrag til feltet narrativ medicin, som har rodfæstet sig i Danmark igennem det seneste årti. Litteraturen kan øge den enkeltes refleksioner over sygdom og sundhedsvæsen, fordi den giver os rige og komplekse eksempler, der stimulerer vores evne til at se verden fra forskellige perspektiver."

Lise Kirstine Gormsen, cand. med., MHH, ph.d. lektor på Institut for Klinisk Medicin

Ugeskriftet

02. maj 2018