Spring til hovedindhold
Sundhedspædagogik for praktikere

Sundhedspædagogik for praktikere

Dette er 4. udgave af Sundhedspædagogik for praktikere, der anvendes som grundbog på mange uddannelser. Der er tale om en omfattende revision, men bogens bærende idé er stadig at beskrive pædagogiske problemstillinger på en måde, der kan bidrage til faglig refleksion og øge kvaliteten af det sundhedspædagogiske arbejde, som foregår i praksis.

Bogen henvender sig til alle faggrupper, der beskæftiger sig med pædagogik inden for den offentlige sundhed og tilstødende områder. Især henvender bogen sig til de sundhedsfaglige grunduddannelser, fx til kommende sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre. Men den er også relevant for andre professioner som fx diætister og lærere, ligesom den vil være oplagt at anvende på mange efter- og videreuddannelser.

Sundhedspædagogik for praktikere giver en samlet præsentation af de vigtigste sundhedspædagogiske problemstillinger, og bogen rummer mange illustrative eksempler og konkrete handlingsanvisninger. I 4. udgave er bogen især optimeret på to fronter. Dels er der gjort en stor indsats for at tydeliggøre bogens pointer og for at øge læsevenligheden. Dels er bogen gjort mere anvendelig som en pædagogisk grundbog, idet den nu dækker en større del af det pædagogiske felt – dog stadig med et særligt fokus på sundhedsområdet.