Sundhedsdansk

Sundhedsdansk er en bog rettet til det stigende antal udenlandske læger og sygeplejersker, der arbejder i det danske sundhedsvæsen. Bogens første del er en introduktion til det danske sundhedsvæsens opbygning, lovgrundlag og funktion. Anden del er en ordbog, der indenfor hvert enkelt medicinsk speciale, lister relevante ord, begreber og vendinger på hhv. latin, med dansk fagterminologi og med dagligdags patientsprog. Ordbogsdelen støttes af ca. 75 anatomiske tegninger.

Bogen er velegnet som lærebog på fagspecifikke danskkurser for sundhedspersonale.

 

Sundhedsdansk

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788762809277
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
10. januar 2011
Sider:
224
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"[...] I afsnittet om kommunikation gives der gode og anvendelige eksempler (hentet fra anerkendte akkrediteringsmodeller) på, hvordan sproglige misforståelser kan undgås. Særligt relevante og læseværdige er endvidere kapitlerne om transkulturel medicin, sundhedsloven,tvang i psykiatrien, lægemiddellovgivning og socialmedicin - alle obligatoriske emner for at opnå dansk autorisation. [...] Værket har været savnet længe. Ingen har tidligere samlet så meget information om autorisationsprocedurer, sundhedsterminologi på almindeligt dansk og hyppige brister i kommunikation mellem udenlandsk og dansk sundhedspersonale. Bogen kan derfor med fordel anvendes både af den højtspecialiserede, udenlandske professor, der nys er ankommet til Danmark, og af personer uden længerevarende uddannelser i bagagen og burde være pensum på sprogcentre, hvor der undervises i dansk for udenlandsk sundhedspersonale."
Armando Báez Ramos
Ugeskrift for læger11. november 2011