Strålebogen

for tandfagligt personale

Strålebogen – for tandfagligt personale beskriver forekomst og virkning af ioniserende stråling samt stråledoser, stråleskader og strålebeskyttelse i forbindelse med røntgenundersøgelser, der ofte udføres i odontologisk praksis. Bogen indeholder desuden et kapitel om den relevante lovgivning på området og giver detaljeret information i oversstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer for klinisk odontologisk praksis.

Bogen henvender sig til tandlægestuderende og bruges ved undervisningen i radiologi på de to tandlægeskoler i Danmark. Desuden er den en uundværlig håndbog i enhver tandlægepraksis.

Strålebogen – for tandfagligt personale er en videreførelse af den tidligere udgivelse Stråledoser, stråleskader, strålebeskyttelse.

Strålebogen

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762817272
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
26. januar 2018
Sider:
185
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"Denna bok ger grundläggande och lättillgänglig kunskap om joniserande strålning och dess risker. [...]Den är pedagogiskt upplagd och skriven på ett språk som gör att den är lätt att läsa av studerande och all personal i tandläkarpraksis. [...] Boken riktar sig mot all tandvårdspersonal, särskilt mot tandläkare, men den kan i hög grad rekommenderas för alla som vill fördjupa sig i ämnet. Den bör finnas på varje tandklinik som en hjälp för att kunna svara på frågor från oroliga patienter om riskerna med röntgenstrålning. Den är även utmärkt som en kunskapskälla för utveckling av kvalitetsarbete och kontroller av röntgenarbetet i praktiken."
Arne Petersson
Tandlægebladet 17. september 2012