Spring til hovedindhold
Socialpsykiatri

Socialpsykiatri

Psykiatri på humanistisk grundlag

"Det er vigtigt i socialt arbejde med sindslidende at gøre sig anstrengelser for at prøve at forstå de livsomstændigheder, som de mennesker, der er sindslidende – og specielt de, der er såvel sindslidende som socialt svage – vælger at leve under, og de livsomstændigheder, som samfundet er villigt til og har mulighed for at byde dem."

"Socialpsykiatrien må derfor tage sit udgangspunkt i den menneskelige væren, som den opstår og udfolder sig i det dynamiske og dialektiske felt, som består af individets eksistens over for andre individer. Det vil således være socialpsykiatriens interesse for individ over for individ og individ over for samfund [...] der sætter rammerne for den teori og de metoder, socialpsykiatrien arbejder med."

Socialpsykiatri – Psykiatri på humanistisk grundlag præsenteres som en "debatlærebog". En lærebog, der samtidig er et indlæg i den almindelige debat om psykiatriens forhold. Bogen giver en god tilgang til såvel teoretiske forståelser og ny teoridannelse som praksisforståelse. Den diskuterer de vilkår, de psykisk syge og socialt svage lever under, og de holdninger og tilbud, samfundet møder dem med. De aktiviteter, som er eller kan opfattes som socialpsykiatriske, gennemgås og analyseres, ligesom der redegøres for lovmæssige og politiske begrundelser for aktiviteterne.

Socialpsykiatriens arbejdsgrundlag og arbejdsformer diskuteres, inden der afslutningsvis opstilles en socialpsykiatrisk teori.

Preben Brandt, speciallæge i psykiatri og dr.med., er forfatter til adskillige bøger om socialpsykiatri samt en række videnskabelige artikler i danske og udenlandske tidsskrifter. Dertil kommer rapporter og debatindlæg i fag- og dagspressen. 

Fås som
I alt

255,00 kr.

204,00 kr. ekskl. moms