Spring til hovedindhold
Smertebogen

Smerter er en af de hyppigste årsager til, at patienter og borgere henvender sig til sundhedsvæsenet.

Bogens indhold

Smertebogen giver en lettilgængelig indføring i emnet. Læseren får basisviden inden for en lang række områder med fokus på mennesker med smerter:

  • definition og klassifikation af smerter
  • beskrivelse af hvordan smerter opstår
  • vurdering og håndtering af smerter
  • smertebehandling – både farmakologisk og terapeutisk.

Målet er at give læseren overblik over emnet via bl.a. illustrationer, oversigttabeller og faktuelle bokse undervejs i teksten.

Bogens forfattere

Bogen er tværfaglig, og bogens forfattere er henholdsvis en læge, en fysioterapeut og en sygeplejerske med stor indsigt i emnet.

Målgruppe

Bogen henvender sig primært til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, men bogen kan også give et overblik og bruges som introduktion til yngre læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale.