Personlig medicin

PERSONLIG MEDICIN beskriver filosofiske og tværvidenskabelige perspektiver på en vigtig sundhedsvidenskabelig tendens. I hele
medicinens historie har man drømt om at skræddersy behandlingen til den enkelte patient, og med den hastige udvikling af genetisk
diagnostik og terapi, kunstig intelligens og monitoreringsteknologi er der nu udsigt til, at drømmen kan blive til virkelighed.


Der savnes dog en debat om de værdimæssige spørgsmål, som udviklingen rejser. Hvad er fælles, personligt og privat på sundhedsområdet, og hvordan skal midlerne fordeles og den faglige indsats prioriteres i et sundhedsvæsen, hvor den enkelte patient
skal sættes i centrum? Og hvilke krav stiller udviklingen til fremtidens sundhedsprofessionelle – og til dem, som skal uddanne dem?


I 10 kapitler stiller bogens forfattere skarpt på disse spørgsmål og præsenterer samtidig den nyeste viden om personlig medicin i bred forstand med fokus på de samfundsmæssige, etiske og videnskabsteoretiske aspekter. Bogen kan bruges som lærebog på
de sundhedsfaglige uddannelser, men også inden for samfundsvidenskab og humaniora, hvor man beskæftiger sig med forholdet
mellem sundhed, samfund, værdier og forestillinger.

PERSONLIG MEDICIN er forskningsbaseret og skrevet af en bred vifte af eksperter og forskere. Bidragyderne tæller filosoffer, læger,
jurister, videnskabshistorikere, bioanalytikere og teologer, som hver især sætter de medicinske teknologier og praksisser ind i en
større sammenhæng.

Bogen udkommer i bogserien SUNDHED, MENNESKE, SAMFUND, redigeret af professor Klaus Lindgaard Høyer (KU) og lektor Lotte Huniche (SDU), som samler Munksgaards peer review-udgivelser inden for human- og samfundsvidenskabelig sundhedsforskning.

Personlig medicin

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762819566
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
17. august 2020
Sider:
298
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

Din læge, din behandler og det behandlende system skal blive bedre til at forstå netop dig. Det er tanken bag den videnskabelige tendens ' personlig medicin'. I en stor tur gennem genetik, kunstig intelligens, jura, fordelingsteori og videnskabshistorie viser ny bog, hvor komplekst og fyldt med dilemmaer emnet er. (...) Hvad er sygdom? Bogen Personlig medicin ser på den hyperaktuelle tendens inden for sundhedsvidenskaberne, som er optaget af ' det personlige'. Tendensen er bred, og den stikker sit hoved frem alle vegne. Halvt realitet og halvt drøm handler det om at skræddersy behandlingen af sygdomme til den enkelte patient. Bogen er redigeret af filosofferne Søren Harnow Klausen og Karin Christiansen, og de har gjort et godt arbejde med at komplicere tingene, for som Klausen spørger: Hvad vil det overhovedet sige at være syg? Et simpelt og ret intuitivt bud kunne lyde: sygdom er, når en organismes måde at fungere på, afviger fra, hvad den i første omgang er bestemt til. De fleste af os fødes sunde og raske, men over tid forfalder vi. I sidste ende går det kun én og samme vej.

Frank Beck Lassen

Moderne Tider Information

08. marts 2021

Personlig medicin består af 10 kapitler hvor filosoffer, læger, jurister, videnskabshistorikere, bioanalytikere og teologer som diskuterer praktiske og værdimæssige spørgsmål i forbindelse med at anvende Big data, kunstig intelligens, gentest mm. i sundhedssektoren. For at give et overblik over de diskussioner, som skal tages inden for sundhedsvæsenet, vil jeg her gengive overskrifter af kapitlerne:

 1. Begreber, ideer og motiver: Hvad menes der egentligt med personlig medicin?

 2. Et historisk perspektiv: Hvordan er man kommet til den personlige medicin?

 3. Sundhedsdata, digitaliseringsstrategi, etik og personlig medicin: Kan man være sikker på, at den personlige løsning, nu også skaber bedre patientforløb?

 4. Retfærdig fordeling: kan den personificeret løsning øge social ulighed?

 5. Privathed: Hvordan behandler man de personfølsomme data ordentligt?

 6. Lovgivning – realiteter og udfordringer: Kan lovgivningen følge med udviklingen? I parentes bemærket kan nævnes at EU som nogle af de første er i gang med at lave en egentlig AI-lovgivning.

 7. De raske patienter i personlig medicin: Sygdomsforebyggelse og overdiagnosticering

 8. Paradigmeskiftets betydning for de sundhedsprofessionelle: Hvordan bliver arbejdslivet for de sundhedsprofessionelle, hvis de bliver tvunget ind i nye arbejdsgange?

 9. Individ og fællesskab: Hvordan sikrer man at fællesskabet også tilgodeses, hvis fokus er på individuelle løsninger?

 10. Selvbestemmelse og medbestemmelse: Har man som individ mulighed for at fravælge de digitale løsninger?

Link til anmeldelsen

Søren Lindgreen

Lektionen

08. juni 2021

Velegnet til projektarbejde og tematiseret undervisning

PERSONLIG MEDICIN har potentiale i uddannelsessammenhæng inden for bioanalytikerprofessionen. En stor del af området "Personlig medicin" er baseret på anvendelse af avanceret teknologi til at frembringe genetiske data af høj kvalitet. (...) Personlig medicin er et meget aktuelt tema, som mange studerende viser stor interesse for. En gruppe bioanalytikerstuderende optaget på talentforløbet på VIA UC har læst et uddrag af bogen og har udtalt: "Det er relevant viden, især i sammenhæng med undervisningen i molekylærbiologi". "Det er ikke tungt læsestof, men kan med fordel støttes af oplæg, som bringer det ind i en sammenhæng, da det er videnskabelig litteratur, der dækker mange aspekter. "

Malene Munk Jørgensen, Lektor ph.d., Forsknings- og udviklingscenter for sundhed og velfærdsteknologi VIA Bioanalytikeruddannelsen

Danske Bio Analytikere

30. juni 2021