Pårørende på tværs

Pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde

Pårørende på tværs er en bog, hvor genstandsfeltet er tværprofessionelt samarbejde med pårørende til borgere med komplekse problemstillinger. Det vil sige problemstillinger, hvor borgeren enten er for mentalt svækket til at tale for sig selv, eller hvor borgeren er under atten eller under værgemål. Formålet med bogen er at ruste kommende velfærdsmedarbejdere til at møde, forstå og rumme pårørende og håndtere sig selv i situationer og konflikter, der ikke findes drejebøger for.

Hovedmålgruppen er studerende på bachelorniveau, og bogen skal støtte de studerende i:
- at støtte pårørende i at støtte borgeren
- at støtte pårørende i at støtte sig selv i at være pårørende
- at samarbejde tværprofessionelt
- at samarbejde tværprofessionelt med den pårørende som ligeværdig samarbejdspartner
- at udvikle sig personligt i retning af større årvågenhed og opmærksomhed i samspillet med andre mennesker
- at blive bedre til at kommunikere.

Pårørende på tværs

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762815421
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. maj 2016
Sider:
296
Redaktør:
Karoline Baden Staffensen

ANMELDELSER

"Bogen er vigtig og har brugsværdi for alle, der i deres virke kommer i kontakt med pårørende [...] Læsning af bogen kan anbefales og i undervisning er den helt relevant."

Grethe Pedersen
grethep.dk19. maj 2016